Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över placeringsfondernas och fondbolagens bokslutsuppgifter (30.12.2009)
Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över placeringsfondernas och fondbolagens bokslutsuppgifter fr.o.m. statistikåret 2009. Det innebär att Statistikcentralen inte längre publicerar bokslutsuppgifter för räkenskapsåret 2009. Statistik över placeringsfonder har publicerats årligen på statistikens webbsida. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidan.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placeringsfondernas och fondbolagens bokslut [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/srahy/index_sv.html