Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över placeringsfondernas och fondbolagens bokslutsuppgifter

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över placeringsfondernas och fondbolagens bokslutsuppgifter fr.o.m. statistikåret 2009. Det innebär att Statistikcentralen inte längre publicerar bokslutsuppgifter för räkenskapsåret 2009. Statistik över placeringsfonder har publicerats årligen på statistikens webbsida. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidan.

Finansinspektionen samlar fortsättningsvis in bokslutsuppgifter från fondbolagen och publicerar uppgifterna också framgent. Finansinspektionen publicerar bokslutsuppgifterna på adressen http://www.finanssivalvonta.fi/en/Statistics/Pages/Keyfinancialfigures.aspx. Uppgifterna publiceras årligen på våren då boksluten för de fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn är klara.

Finlands Bank tar för sin del över insamlingen av bokslutsuppgifter från placeringsfonderna fr.o.m. statistikåret 2009. Uppgifterna samlas årligen in med nästan samma datainnehåll som i Statistikcentralens datainsamling. Finlands Bank kommer att publicera placeringsfondernas bokslutsuppgifter på adressen http://www.finlandsbank.fi/se/tilastot/index.htm.


Senast uppdaterad 30.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placeringsfondernas och fondbolagens bokslut [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/srahy/srahy_2009-12-30_uut_001_sv.html