Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2020

Direktinvesteringarna ökade kraftigt år 2019

Under år 2019 steg värdet av utländska direktinvesteringar i Finland från 62,9 miljarder euro till 76,4 miljarder euro. Utländska direktinvesteringar som finansiella transaktioner i Finland gjordes till ett värde av 10,1 miljarder euro, netto. Av investeringarna var 8,0 miljarder euro poster på villkor för främmande kapital, dvs. inflödet av kapital till Finland från utländska direktinvesterare skedde främst i form av lån.

Stocken av utländska direktinvesteringar 2004–2019

Stocken av utländska direktinvesteringar 2004–2019

¹) Fr.o.m. år 2013 är siffrorna inte helt jämförbara med siffrorna för åren 2004–2012 beroende på ändringar i den internationella standarden för statistikföring


Källa: Utländska direktinvesteringar 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kinnarinen 029 551 3428, maksutase@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.09.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska direktinvesteringar [e-publikation].
ISSN=2342-3501. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssij/2019/ssij_2019_2020-09-30_tie_001_sv.html