Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 2. neljännes 2018

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 103,4 0,7 1,6
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 102,5 1,2 2,2
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 106,1 0,9 2,0
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 102,9 0,2 0,7
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 103,9 0,5 1,4
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 103,7 0,8 1,9
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 101,4 1,3 0,9
P KOULUTUSPALVELUT 100,3 -0,4 0,0
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 105,8 0,0 2,3
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 103,8 -0,3 1,4
S MUUT PALVELUT 103,6 0,9 2,0
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 100,7 0,3 1,2
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 102,5 0,0 1,4
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 103,6 1,0 3,3
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 104,8 1,3 1,2
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 102,8 1,3 2,3
52.10 Varastointipalvelut 109,5 1,6 3,5
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 96,0 0,1 -0,5
53 Posti- ja kuriiripalvelut 121,4 3,0 8,8
53.10 Postin yleispalvelut 123,9 3,4 9,4
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 107,5 0,6 4,7
56 Ravitsemispalvelut 104,7 0,5 2,1
58 Kustannuspalvelut 106,0 1,4 2,0
61 Televiestintäpalvelut 100,5 -1,2 -1,5
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 103,7 0,2 1,5
68.20A Toimistotilojen vuokrat 102,6 0,3 0,9
68.20B Liiketilojen vuokrat 101,2 0,5 0,9
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 103,8 -0,2 -0,3
69.10 Lakiasiainpalvelut 107,7 0,9 2,7
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 101,9 -0,8 -1,9
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 104,3 0,6 2,1
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 99,5 0,5 0,8
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 103,8 0,8 1,3
73.1 Mainospalvelut 103,8 0,9 1,1
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 98,8 0,8 -0,6
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 102,4 0,8 1,7
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 103,9 0,4 1,1
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 105,1 0,4 1,3
81.2 Siivouspalvelut 103,2 0,4 0,9
85 Koulutuspalvelut 100,3 -0,4 0,0
86 Terveydenhuoltopalvelut 105,8 0,0 2,3
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 110,8 0,0 4,1
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 100,7 -0,5 0,1
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 104,7 1,2 2,9
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 102,2 1,8 1,8

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2018, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.08.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. heinäkuu 2018, Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 2. neljännes 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2018/07/thi_2018_07_2018-08-24_tau_023_fi.html