Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 2:a kvartalet 2018

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 103,4 0,7 1,6
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 102,5 1,2 2,2
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 106,1 0,9 2,0
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 102,9 0,2 0,7
L FASTIGHETSTJÄNSTER 103,9 0,5 1,4
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 103,7 0,8 1,9
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 101,4 1,3 0,9
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 100,3 -0,4 0,0
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 105,8 0,0 2,3
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 103,8 -0,3 1,4
S ANDRA TJÄNSTER 103,6 0,9 2,0
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 100,7 0,3 1,2
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 102,5 0,0 1,4
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 103,6 1,0 3,3
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 104,8 1,3 1,2
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 102,8 1,3 2,3
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 109,5 1,6 3,5
52.24 Tjänster avseende godshantering 96,0 0,1 -0,5
53 Postbefordran och kurirtjänster 121,4 3,0 8,8
53.10 Postbefordran via nationella posten 123,9 3,4 9,4
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 107,5 0,6 4,7
56 Bar- och restaurangtjänster 104,7 0,5 2,1
58 Förlagstjänster 106,0 1,4 2,0
61 Telekommunikation 100,5 -1,2 -1,5
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 103,7 0,2 1,5
68.20A Hyror för kontorslokaler 102,6 0,3 0,9
68.20B Hyror för affärslokaler 101,2 0,5 0,9
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 103,8 -0,2 -0,3
69.10 Juridiska tjänster 107,7 0,9 2,7
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 101,9 -0,8 -1,9
70.2 Företagsrådgivningstjänster 104,3 0,6 2,1
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 99,5 0,5 0,8
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 103,8 0,8 1,3
73.1 Reklamtjänster 103,8 0,9 1,1
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 98,8 0,8 -0,6
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 102,4 0,8 1,7
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 103,9 0,4 1,1
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 105,1 0,4 1,3
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 103,2 0,4 0,9
85 Tjänster avseende utbildning 100,3 -0,4 0,0
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 105,8 0,0 2,3
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 110,8 0,0 4,1
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 100,7 -0,5 0,1
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 104,7 1,2 2,9
96.01 Tvätteritjänster 102,2 1,8 1,8

Källa: Producentprisindex 2018, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.08.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2018, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 2:a kvartalet 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/07/thi_2018_07_2018-08-24_tau_023_sv.html