Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i producentprisindexen i februari 2009

År 2009 tar Finland i bruk en ny statistisk näringsgrensindelning TOL 2008. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på TOL 2008-sidan. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Klassificeringen införs i februari 2009 i de producentprisindex som gäller uppgifterna för januari 2009. Producentprisindexen enligt TOL 2002 publiceras på statistikens ingångssidor under ett års tid efter att den nya näringsgrensindelningen tagits i bruk. Basåret för producentprisindexen byts ut i samband med näringsgrensrevideringen, det nya basåret är 2005.

Retroaktiva uppgifter om producentprisindexens näringsgrenar enligt TOL 2008 publiceras fr.o.m. år 2005.

De förändringar i huvudgrupperna som övergången till TOL 2008 medför i producentprisindexen efter index finns på ingångssidan till statistiken.

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, thi.tilastokeskus@stat.fi


Senast uppdaterad 27.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/thi_2008-10-27_uut_001_sv.html