Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.9.2015

Växthusgasutsläppen ökade inom energiförsörjning och transport år 2013

Finländarnas växthusgasutsläpp i Finland och utomlands uppgick till närmare 68 miljoner ton år 2013. Detta var en ökning med 2,8 procent från året innan. Inom energiförsörjningen ökade användningen av stenkol med mer än en tredjedel och ersatte användningen av torv och naturgas, vilket ledde till att växthusgasutsläppen inom näringsgrenen ökade med 8 procent. Ökningen av bränslevolymen som finländarna använder utomlands när det gäller sjö- och lufttransporten gjorde att växthusgasutsläppen inom näringsgrenen ökade med omkring 10 procent. Växthusgasutsläppen var störst inom energiförsörjningen, dvs. 28 procent, tillverkningens andel var 21 procent, transportens och magasineringens andel 17 procent och jordbrukets andel 11 procent. Hushållens andel av växthusgasutsläppen var 9 procent.

Växthusgasutsläpp efter näringsgren 2012 och 2013, miljoner ton koldioxidekvivalenter

Växthusgasutsläpp efter näringsgren 2012 och 2013, miljoner ton koldioxidekvivalenter

Luftutsläpp efter näringsgrensgrupp 2013, ton

  Växthusgaser (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) CO2-ekv. Biogen koldioxid (CO2-bio) Svaveldioxid (SO2) Kvävedioxid (NO2) Kolmonoxid (CO) Ammoniak (NH3)
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 7 659 406 847 782 996 9 311 20 651 33 793
A 02 Skogsbruk 323 219 3 871 1 1 125 6 779 4
B Utvinning av mineral 437 529 5927 142 2 516 1 841 0
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 355 770 24 220 713 487 227 0
C 16, 17 Skogsindustri 3 228 489 19 576 099 5 112 1 9516 23 537 54
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 4 564 092 113 883 8 645 5 631 1 343 320
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 4 804 190 2 094 4 251 3 716 1 471 83
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 1 560 547 83 429 1 285 3 331 355 176
D Energiförsörjning 19 164 030 9 530 841 21 194 31 661 13 312 3
E Vatten- och avfallshantering 2 381 070 345 300 50 1 149 1 005 509
F Byggverksamhet 1 497 892 38 191 125 9 707 8 732 56
G Handel 820 546 30 646 89 389 791 8
H 49 Landtransport 4 745 907 29 7619 64 21 416 7 217 398
H 50 Sjötransport 3 318 586 15 1871 23 075 55 907 9 494 4
H 51 Lufttransport 3 344 457 13 542 821 13 643 5 596 20
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 103 632 14 424 43 398 599 4
L Fastighetsverksamhet 880 431 2 781 121 1 005 3 557 54 074 407
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 1 804 623 166 562 416 5 681 27 420 135
Hushåller 6 000 306 3 202 330 1037 17 571 175 513 1 136
TOTALT 66 994 720 37 229 751 69 066 206 711 359 956 37 109

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (280,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2013/tilma_2013_2015-09-24_tie_001_sv.html