Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.9.2018

Växthusgasutsläppen från energiförsörjning och transport ökade år 2016

Finländarnas växthusgasutsläpp samt andra utsläpp som inte hör till växthusgaser ökade år 2016. Finländarnas växthusgasutsläpp i Finland och utomlands uppgick till 62,7 miljoner ton, vilket var 6,5 procent mer än året innan. Biogena koldioxidutsläpp ökade med 2,9 procent från året innan och uppgick till 39,8 miljoner ton år 2016. Också partikelutsläppen visade en ökning. De ökade med 3,4 procent till 33,6 tusen ton. Även andra luftutsläpp, med undantag av ammoniak- och svaveldioxidutsläpp, ökade från året innan. När det gäller växthusgasutsläpp var ökningen störst inom näringsgrenen transport och magasinering, där utsläppen ökade med 13,5 procent från året innan. Utsläppen ökade också inom energiförsörjningen, dvs. med 12,6 procent jämfört med föregående år.

Växthusgasutsläpp efter näringsgren 2015 och 2016, miljoner ton koldioxidekvivalenter

Växthusgasutsläpp efter näringsgren 2015 och 2016, miljoner ton koldioxidekvivalenter

Luftutsläpp efter näringsgrensgrupp 2016, ton

  Växthusgaser (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) CO2-ekv. Biogen koldioxid (CO2-bio) Partiklar, < 10 m (PM 10) Kolmonoxid (CO) Ammoniak (NH3)
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 7 812 406 681 561 3 633 17 015 28 151
Skogsbruk 329 676 2 560 99 6 403 3
Utvinning av mineral 422 757 5 000 1 959 1 569 0
Livsmedelsindustri 243 336 17 248 422 177 1
Skogsindustri 3 114 560 20 528 637 2 541 25 260 50
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 3 909 147 165 146 623 1 074 298
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 3 728 983 2 822 514 1 676 115
Övrig industri 1 589 670 105 920 449 330 111
Energiförsörjning 17 269 384 11 231 070 1 421 20 731 10
Vatten- och avfallshantering 2 602 415 318 647 76 544 101
Byggverksamhet 1 451 345 26 160 521 6 973 40
Handel 640 014 19 364 66 484 7
Landtransport 4 105 767 178 606 1 907 5 231 244
Sjötransport 2 983 481 182 829 945 9 557 4
Lufttransport 3 111 750 13 649 281 5 173 18
Stödtjänster till transport och postverksamhet 107 645 17 590 370 505 2
Fastighetsverksamhet 88 018 19 365 31 414 3
Annan serviceverksamhet och förvaltning 2 175 644 155 576 1 743 22 062 83
Hushåller 7 041 457 6 147 018 16 034 220 233 1 798
TOTALT 62 727 455 39 818 768 33 635 345 411 31 039

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (318,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2016/tilma_2016_2018-09-26_tie_001_sv.html