Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.10.2019

Växthusgasutsläppen från energiförsörjning och landtransport minskade år 2017

Finländarnas växthusgasutsläpp samt andra luftutsläpp som inte hör till växthusgaser minskade år 2017. Växthusgasutsläppen i Finland och utomlands uppgick till 59 miljoner ton, vilket var nästan 5 procent mindre än året innan. Minskningen var störst inom näringsgrenen landtransport, där utsläppen sjönk med 10 procent jämfört med år 2016. Biogena koldioxidutsläpp ökade för sin del med 5 procent från året innan och uppgick till 40 miljoner ton. Också andra utsläpp än växthusgasutsläpp minskade. Mest minskade svaveldioxidutsläppen, med närmare 11 procent.

Växthusgasutsläpp efter näringsgren 2016 och 2017, miljoner ton koldioxidekvivalenter

Växthusgasutsläpp efter näringsgren 2016 och 2017, miljoner ton koldioxidekvivalenter

Luftutsläpp efter näringsgrensgrupp 2017, ton

  Växthusgaser (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) CO2-ekv. Biogen koldioxid (CO2-bio) Partiklar, < 10 m (PM 10) Kolmonoxid (CO) Ammoniak (NH3)
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 7 763 349 802 582 3 110 18 435 27 826
Skogsbruk 363 185 5 501 107 6 846 4
Utvinning av mineral 441 488 381 1 162 1 477 0
Livsmedelsindustri 221 383 30 783 421 230 2
Skogsindustri 2 920 957 19 624 767 2 477 26 180 48
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 3 934 473 156 314 525 1 084 320
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 3 380 660 3 877 391 1 516 115
Övrig industri 1 686 567 107 597 239 326 195
Energiförsörjning 15 265 769 11 771 117 1 256 20 886 12
Vatten- och avfallshantering 2 457 050 324 265 82 472 102
Byggverksamhet 1 200 141 52 217 538 6 290 41
Handel 502 034 9 519 28 161 3
Landtransport 3 819 231 520 055 3 294 3 673 396
Sjötransport 3 106 592 213 913 778 10 206 4
Lufttransport 3 216 582 19 929 236 4 933 12
Stödtjänster till transport och postverksamhet 117 902 21 346 360 487 4
Fastighetsverksamhet 132 170 32 359 76 537 7
Annan serviceverksamhet och förvaltning 1 687 621 201 685 1 712 20 260 78
Hushåller 6 750 034 6 345 160 12 833 207 161 1 897
TOTALT 58 967 188 40 243 367 29 625 331 160 31 066

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, Kai Skoglund 029 551 2675, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (328,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2017/tilma_2017_2019-10-08_tie_001_sv.html