Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.12.2014

Pienituloisia oli 690 000 vuonna 2013

Suomessa oli 690 000 pienituloista henkilöä vuonna 2013, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta. Pienituloisten osuus koko väestöstä oli 12,9 prosenttia. Pienituloisten määrä ja osuus väestöstä kasvoivat vuoteen 2012 verrattuna, mutta olivat jonkin verran pienempiä kuin vuosina 2008–2011.

Pienituloisen väestön määrä Suomessa vuosina 1987–2013*

Pienituloisen väestön määrä Suomessa vuosina 1987–2013*
*Vuoden 2013 tiedot ovat ennakollisia.

Pienituloisten lukumäärä on vuoden 2007 jälkeen ollut noin 700 000 ja osuus koko väestöstä keskimäärin 13 prosenttia.

Pienituloisuusraja oli 14 260 euroa vuodessa eli 1 190 euroa kuukaudessa vuonna 2013. Se oli 60 euroa korkeampi vuonna 2013 kuin vuotta aiemmin. Kotitalouksien mediaanitulo nousi vuonna 2013. Mediaanitulo oli 23 770 euroa, mikä on 100 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Pienituloisuusraja lasketaan vuosittain kansallisen kulutusyksikkökohtaisen 1) mediaanitulon perusteella. Pienituloisuusraja on 60 prosenttia kansallisesta keskitulosta. Tuloilla tarkoitetaan verojen jälkeisiä rahatuloja, jotka koostuvat työ- ja omaisuustuloista ja tulonsiirroista.

Pienituloisten määrä kasvoi erityisesti aivan pienituloisuusrajan tuntumassa eli siinä joukossa, jonka tulot olivat alle 60 prosenttia mutta enemmän kuin puolet mediaanitulosta (kuvion keltainen alue). Tässä ryhmässä on noin 389 000 henkilöä, mikä on 43 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Toisaalta hieman enemmän on myös niitä pienituloisia, joiden tulot olivat alle 40 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta (kuvion sininen alue). Henkilöitä oli tässä ryhmässä 130 000, mikä on noin 17 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Pienituloisten tulot kasvoivat suhteessa enemmän kuin koko väestön tulot. Pienituloisten tulojen mediaani oli 12 250 euroa, kun vuotta aiemmin se oli 12 070 euroa. Köyhyysvaje eli pienituloisten tulojen keskimääräinen etäisyys pienituloisuusrajasta pieneni samalla 15 prosentista 14,1 prosenttiin.


1) Kulutusyksiköt perustuvat niin kutsuttuun OECD:n modifioituun skaalaan. Kotitalouden yksi aikuinen on yksi kulutusyksikkö. Muut kotitalouden 14 vuotta täyttäneet henkilöt ovat kukin 0,5 kulutusyksikköä ja 0–13-vuotiaat lapset ovat kukin 0,3 kulutusyksikköä. Yhden aikuisen kotitalous on yksi kulutusyksikkö, kun taas kotitalous, johon kuuluu esimerkiksi puolisot ja yksi alle 14-vuotias lapsi, ovat yhteensä 1,8 kulutusyksikköä.

Lähde: Tulonjakotilasto 2013, ennakkotiedot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (387,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. tuloerot (kansainvälinen vertailu) 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2013/01/tjt_2013_01_2014-12-19_tie_001_fi.html