Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden liikevaihtokuvaajan julkaisutasot uudistuvat siirryttäessä toimialaluokitus TOL 2008:aan

TOL 2008 -luokituksen mukaiset uudet julkaisutasot

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Teollisuuden liikevaihtokuvaajassa huhtikuussa 2009, jolloin julkaistaan vuoden 2009 tammikuun tiedot.

Lisätietoja saa Matti Paavoselta (09) 1734 3331, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Pääluokat ja kaksinumerotasot:

B Kaivostoiminta ja louhinta
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu (ei toimintaa)
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto (ei toimintaa)
07 Metallimalmien louhinta
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta

C Teollisuus
10 Elintarvikkeiden valmistus
11 Juomien valmistus
12 Tupakkatuotteiden valmistus (ei julkaista)
13 Tekstiilien valmistus
14 Vaatteiden valmistus
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punonta
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus (ei julkaista)
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus (ei julkaista)
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus (ei julkaista)
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus (ei julkaista)
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
24 Metallien jalostus
25 Metallituotteiden valmistus
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus (ei julkaista)
27 Sähkölaitteiden valmistus (ei julkaista)
28Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus (ei julkaista)
31Huonekalujen valmistus
32 Muu valmistus
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus

D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto
35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto

E Vesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu
37 Viemäri- ja jätevesihuolto
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys
39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut

Koko teollisuutta kuvaavat yhdistelmät:

Tehdasteollisuus ja kaivostoiminta (BC)
Tehdasteollisuus (uudet tilaukset 13, 14, 17, 20, 21, 24-30)

Muut yhdistelmät ja koontiluokat:

Elintarviketeollisuus (10-12)
Tekstiiliteollisuus (13-15)
Puu-ja paperiteollisuus (16-17)
Kemianteollisuus (19-22)
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus; Sähkölaitteiden valmistus (26-27)
Metalliteollisuus (24-30)

Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet (MIG): 7-9, 10.6, 10.9, 13.1-13.3, 16, 17, 20.1-20.3, 20.5, 20.6, 22-24, 25.5-25.7, 25.9, 26.1, 26.8, 27.1-27.4, 27.9
Investointitavarat (MIG): 25.1-25.4, 26.2, 26.3, 26.5, 26.6, 28, 29, 30.1-30.4, 32.5, 33
Kestokulutustavarat (MIG): 26.4, 26.7, 27.5, 30.9, 31, 32.1, 32.2
Muut kulutustavarat (MIG): 10.1-10.5, 10.7, 10.8, 11, 12, 13.9, 14, 15, 18, 20.4, 21, 32.3, 32.4, 32.9

Luokkien yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät Tilastokeskuksen luokitussivuilta.

TOL 2008- ja TOL 2002 -tietojen käyttö ja vertailtavuus

Siirtymäkauden ajan eli vuoden 2011 puoliväliin asti julkistetaan eräissä tilastoissa edelleen TOL 2002:n mukaisia tietoja. Myös silloin, kun käytetään Teollisuuden liikevaihtokuvaajan vanhalla luokituksella aiemmin julkaistuja sarjoja yhdessä tulevien uudella luokituksella julkaistavien sarjojen kanssa, joudutaan eri toimialaluokitusten mukaisia tietoja yhdistämään.

Teollisuuden liikevaihtokuvaajan TOL 2002- ja TOL 2008 -luokituksen mukaisia tietoja voi vertailla seuraavasti:

B Kaivostoiminta ja louhintavastaa lähes täysin TOL 2002 luokituksen pääluokkaa C Kaivostoiminta ja louhinta.

C Teollisuus vastaa lähinnä TOL 2002 -luokituksenpääluokkaa D Teollisuus.Merkittävimmät muutokset pääluokassa ovat:

  • Koneiden korjaus on erotettu varsinaisesta valmistustoiminnasta omaksi TOL 2008 luokakseen 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus.
  • Lisäksi eräisiin teollisuudenaloihin liittyvä korjaustoiminta on siirretty pois teollisuudesta TOL 2008 pääluokan S Muu palvelutoiminta kaksinumerotasolle 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus.
  • TOL 2002 toimiala 37 Kierrätys siirtyy TOL 2008 pääluokan E Vesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito kaksinumerotasolle 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys.
  • TOL 2002 toimialalta 22 Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen siirtyy kustannustoiminta kokonaan pois teollisuudesta TOL 2008 pääluokkaan J Informaatio ja viestintä.

TOL 2008 pääluokka D sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta vastaa lähes täysin TOL 2002 -luokituksen pääluokkaa E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto.

Pääluokka E Vesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito on kokonaan uusi eikä sille löydy vastinetta TOL 2002 -luokituksesta. Siihen on siirtynyt toimintoja TOL 2002 pääluokista D Teollisuus, E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto, F Rakentaminenja O Muut yhteiskunnalliset palvelut.

Teollisuuden liikevaihdosta julkaistava koko teollisuuden yhdistelmä käsittää TOL 2002-luokittelussa pääluokat CDE, mutta uudessa toimialaluokituksessa se sisältää ainoastaan pääluokat BC ("Tehdasteollisuus ja kaivostoiminta").

Erilaisia koontiluokkia eli eri pääluokkien ja niiden alatasojen yhdistelmiä julkaistaan aiempaa enemmän. TOL 2002-luokitukseen perustuen on teollisuuden liikevaihdosta julkaistu useita kansallisia yhdistelmiä, jotka säilyvät toimialaluokituksen muuttuessa sisällöllisesti lähes ennallaan. Uutuutena julkaistaan ns. MIGit (engl. Main Industrial Groupings), jotka ovat EU-maissa yhteisesti määriteltyjä koontiluokkia. MIG-luokat on määritelty pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan. Eri muuttujien välisen vertailtavuuden parantamiseksi julkaistaan liikevaihdosta uusien tilausten "koko teollisuutta" vastaava yhdistelmä.

Taannehtivien tietojen julkaiseminen TOL 2008 -luokituksella

Kaikista Teollisuuden liikevaihtokuvaajan uuden toimialaluokituksen mukaisista sarjoista julkaistaan taannehtivat tiedot vuodesta 1995 alkaen. Vuoden 2005 tiedot lasketaan mikroaineistosta perusvuoden vaihdon vuoksi. Vuosien 1995-2004 ja 2006-2008 tiedot muodostetaan tapauskohtaisesti sopivinta menetelmää käyttäen joko

  • hyödyntämällä aiemmin julkaistuja TOL 2002 -tietoja sellaisenaan (mikäli vanhan sarjan sisältö vastaa riittävän hyvin TOL 2008 -luokituksella julkaistavaa sarjaa) tai
  • painottamalla yhteen vanhoja TOL 2002 aikasarjoja tai
  • laskemalla mikroaineistosta.

Vuosille 1995-2004 muodostettujen taannehtivien tietojen tarkkuus on lähes yhtä hyvä kuin aiemmin julkaistujen vastaavien tietojen tarkkuus. Vuosien 2005-2008 tietojen tarkkuus ei muutu luokitus- ja perusvuosivaihdoksen yhteydessä.

Lisätietoja toimialauudistuksen vaikutuksesta Teollisuuden liikevaihtokuvaajaan

Teollisuuden liikevaihtokuvaajan siirtymisestä TOL 2008 -toimialaluokitukseen on uutinen tilaston kotisivulla.

Toimialauudistuksen vaikututusta teollisuuden toimialoihin on pohdittu myös Teollisuuden toimialakatsauksen 2/2008 fokus-osiossa.


Päivitetty 20.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tlv/tlv_2008-09-26_luo_001.html