Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.6.2017

Palveluiden vienti kasvussa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä

Palveluvienti kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palveluiden tuonti kasvoi 5 prosenttia. Palveluiden vientiä kasvattivat matkailu, kuljetus sekä rakentaminen ja projektitoimitukset. Televiestintä-, tietotekniikka- ja tietopalveluiden vienti sen sijaan laski edelleen. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa –tilastosta.

Palveluiden tuonti ja vienti

Palveluiden tuonti ja vienti

Tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu vienti kasvoi 15 prosenttia ja tuonti 10 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Maksutaseen mukainen tavaroiden vienti kasvoi 20 prosenttia ja tavaratuonti 13 prosenttia.

Palveluiden ulkomaankauppa palveluerittäin

Viennin suurin yksittäinen erä, televiestintä-, tietotekniikka- ja tietopalvelut*, jatkoi laskuaan. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä se laski 3 prosenttia vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Myös tekniset, kaupankäynnin ja muut liike-elämän palvelut laskivat viennissä kyseisellä vertailujaksolla.

Kuljetus sekä rakentaminen ja projektitoimitukset kasvoivat viennin palvelueristä prosentuaalisesti eniten. Kuljetus nousi 17 prosenttia rakentamisen ja projektitoimitusten noustessa 16 prosenttia verrattaessa vuosien 2016 ja 2017 ensimmäisiä neljänneksiä. Matkailutulot ulkomailta Suomeen kasvoivat 9 prosenttia.

Televiestintä-, tietotekniikka- ja tietopalveluiden tuonti kasvoi 12 prosenttia. Sekä muut liike-elämän palvelut että matkailumenot Suomesta ulkomaille säilyivät vastaavilla tasoilla vuodentakaiseen verrattuna. Muut liike-elämän palvelut oli tuonnin suurin yksittäinen palveluerä 31 prosentin osuudellaan.

Palveluiden vienti palveluerittäin

Palveluiden vienti palveluerittäin

Ulkomaankauppa alueittain

Hieman yli 68 prosenttia kokonaisviennistä suuntautui Eurooppaan vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Lähes puolet tästä vietiin euroalueelle. Eri alueiden osuudet tavaroiden ja palveluiden kokonaisviennissä ja -tuonnissa ovat säilyneet pääosin ennallaan verrattaessa vuoden 2017 ensimmäistä neljännestä edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen.

Euroopan osuus tavaroiden ja palveluiden kokonaistuonnista oli 83 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Euroalueen osuus tästä oli noin 50 prosenttia. Kokonaistuonti Venäjältä nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 65 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Venäjän osuus kokonaistuonnista nousi siten noin kolmella prosenttiyksiköllä kyseisellä vertailujaksolla. Britannian palvelutuonti kasvoi 14 prosenttia vuodentakaisesta, kun tavaratuonti Britanniasta puolestaan laski 6 prosenttia. Britannian palveluviennin tai tavaratuonnin osuus ei kuitenkaan muuttunut.

Maksutaseen mukainen tavaroiden ja palveluiden vienti alueittain

Maksutaseen mukainen tavaroiden ja palveluiden vienti alueittain

Ulkomaankaupan tilastot

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa –tilasto on osa maksutasetta . Tilasto sisältää tavaroiden ja palveluiden erittelyt tarkemmalla tasolla. Maksutaseessa noudatettavat maksutasekäsikirjan (BPM6) ohjeet ja suositukset ovat yhdenmukaisia kansantalouden tilinpidonjärjestelmän (EKT 2010) kanssa. Kansantalouden tilinpito julkaistaan neljännes - ja vuositasolla . Rajat ylittävän tavarakaupan tiedot julkaisee Tulli . Tullin julkaisema tavarakauppa toimii lähdeaineistona tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa –tilastossa. Siihen tehdään määritelmistä johtuvia poistoja ja lisäyksiä maksutaseen mukaiseen tavarakauppaan pääsemiseksi.

Tullin tilastopalvelu, tilastot@tulli.fi, 029 552 335.


Lähde: Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Risto Sippola 029 551 3383, Terhi Tulonen 029 551 3604, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (289,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 21.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4228. 1. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tpulk/2017/01/tpulk_2017_01_2017-06-21_tie_001_fi.html