Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.8.2015

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 1,6 (den felaktiga siffran var 1,8) procent under andra kvartalet

Korrigering 3.2.2016 . De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralen sjönk inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med 1, 6 procent under andra kvartalet 2015 jämfört med året innan. Priserna på de varor och tjänster som användes inom produktionen sjönk med 2, 5 procent på årsnivå. Priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar steg med 0, 7 procent.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1/2010–6/2015

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1/2010–6/2015
Nedgången av totalindexet påverkades särskilt av billigare djurfoder, gödningsmedel och jordförbättringsmedel samt energi och smörjmedel. Priserna på djurfoder sjönk med cirka 4 procent på årsnivå, medan priserna på gödningsmedel och jordförbättringsmedel sjönk med ungefär 3 procent. Priserna på energi och smörjmedel sjönk med drygt 7 procent. Stegringen av indexet dämpades särskilt av att transportmateriel samt maskiner och redskap blev dyrare.

Index för inköpspriser på produktionmedel inom jordbruket 2010=100, indexprognos 2014 (Korrigering 3.2.2016)

Korrigering 3.2.2016. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Index (2010=100) Indextal II/2014 Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex 115,2 0,1 -1,6
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 117,3 0,0 -2,5
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 110,0 0,3 0,7

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 17.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2:a kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2015/02/ttohi_2015_02_2015-08-17_tie_001_sv.html