Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.11.2015

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat 2,0 (virheellinen luku oli 2,2) prosenttia vuodentakaisesta

Korjaus 3.2.2016. Korjatut kohdat on merkitty punaisella

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 2, 0 prosenttia vuoden 2015 kolmannella vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Tuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palvelujen hinnat laskivat vuoden aikana 3, 0 prosenttia. Investointeihin käytettävien tavaroiden ja palvelujen hinnat nousivat 0, 5 prosenttia.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, 1/2010–9/2015

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, 1/2010–9/2015
Kokonaisindeksin laskuun vaikutti etenkin energian ja voiteluaineiden, eläinten rehujen ja lannoitteiden halpeneminen. Energia ja voiteluaineet halpenivat lähes 14 prosenttia. Eläinten rehut halpenivat vuodessa 2, 4 prosenttia ja lannoitteet 2, 1 prosenttia. Indeksin laskua hillitsi koneiden huollon ja korjauksen sekä tarvikkeiden hintojen nousu.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, 3. vuosineljännes 2015 (Korjattu 3.2.2016)

Korjattu 3.2.2016. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
Indeksit (2010=100) Pisteluku
III/2015
Neljännesvuosimuutos, % Vuosimuutos,%
Kokonaisindeksi 113, 4 -1,5 -2 ,0
Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut 114, 9 -2,1 -3 ,0
Maatalouden investointeihin käytettävät tavarat ja palvelut 110,0 -0,1 0,5

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskevat tänä vuonna 1,5 prosenttia

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintojen arvioidaan tänä vuonna laskevan 1,5 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Tuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palveluiden hinnat laskevat 2,2 ja investointeihin käytettävien tavaroiden ja palvelujen hinnat nousevat 0,5 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen laskemaan hintaindeksiennusteeseen.

Maataloustuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palveluiden hintojen lasku johtuu etenkin energian, rehujen ja lannoitteiden halpenemisesta.

Maatalouden tuotantantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, indeksiennuste 2015

Indeksi (2010=100) Pisteluku 2015, ennuste Ennustettu vuosimuutos 2014-2015, %
Kokonaisindeksi 114,3 -1,5
Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut 116,3 -2,2
Maatalouden investointeihin käytettävät tavarat ja palvelut 109,7 0,5

Maatalouden tuottajahintaindeksi ja maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ovat indikaattoreita, jotka mittaavat maataloustuotteiden ja maatalouden tuotantovälineiden hintakehitystä viljelijöiden näkökulmasta. Maatalouden hintaindeksien perusvuosi on 2010, jota merkitään luvulla 100. Tilastokeskus laskee maatalouden hintaindeksiennusteen EU:n tilastovirastolle Eurostatille kerran vuodessa. Lopullinen maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi vuodelta 2015 julkaistaan helmikuussa 2016.


Lähde: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (256,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6502. 3. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttohi/2015/03/ttohi_2015_03_2015-11-16_tie_001_fi.html