Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.11.2015

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 2,0 (den felaktiga siffran var 2,2) procent från året innan

Korrigering 3.2.2016. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralen sjönk inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med 2, 0 procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med året innan. Priserna på de varor och tjänster som användes inom produktionen sjönk med 3, 0 procent på årsnivå. Priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar steg med 0, 5 procent.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1/2010–9/2015

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1/2010–9/2015
Nedgången av totalindexet påverkades särskilt av billigare energi och smörjmedel, djurfoder och gödningsmedel. Priserna på energi och smörjmedel sjönk med något under 14 procent. Priset på djurfoder sjönk med 2, 4 procent och priserna på gödningsmedel med 2, 1 procent på årsnivå. Indexnedgången dämpades av att priserna på underhåll av utrustning blev dyrare samt att priserna på material steg.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 3:e kvartalet 2015 (Korrigering 3.2.2016)

Korrigering 3.2.2016 . De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Index (2010=100) Indextal III/2015 Kvartalsförändring, %
Årsförändring, %
Totalindex 113, 4 -1,5 -2 ,0
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 114, 9 -2,1 -3 ,0
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 110,0 -0,1 0,5

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjunker i år med 1,5 procent

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket uppskattas sjunka i år med 1,5 procent jämfört med år 2014. Priserna på de varor och tjänster som används inom produktionen sjunker med 2,2 procent och priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar stiger med 0,5 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Prisnedgången på varor och tjänster inom jordbruksproduktionen påverkas särskilt av billigare energi, djurfoder och gödningsmedel.

Index för inköpspriser på produktionmedel inom jordbruket 2010=100, indexprognos 2014

Index (2010=100) Indextal 2015, prognos Förändringsprognos på årsnivå 2014-2015, %
Totalindex 114,3 -1,5
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 116,3 -2,2
Maatalouden investointeihin käytettävät tavarat ja palvelutVaror och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 109,7 0,5

Producentprisindexet för lantbruk och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter och produktionsmedel inom jordbruket ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexen för jordbruket är 2010, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året. Det slutliga indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket för år 2015 publiceras i februari 2016.


Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (240,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2015/03/ttohi_2015_03_2015-11-16_tie_001_sv.html