Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.11.2016

Lannoitteiden hinnat laskivat viidenneksen vuodentakaisesta

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 3,6 prosenttia vuoden 2016 kolmannella vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Kokonaisindeksin laskuun vaikutti etenkin lannoitteiden, eläinten rehujen sekä energian ja voiteluaineiden halpeneminen. Lannoitteiden hinnat laskivat reilun viidenneksen. Hyvä sato maailmalla laski viljan hintaa, mikä johti lannoitteiden kysynnän heikkenemiseen. Energia ja voiteluaineet halpenivat 5,6 prosenttia ja eläinten rehut 4,6 prosenttia vuodessa.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, 1/2010–9/2016

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, 1/2010–9/2016
Tuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palvelujen hinnat laskivat vuoden aikana 5,3 prosenttia. Vain koneiden korjauksen ja huollon sekä eläinlääkinnän hinnat nousivat hieman. Muilla osa-alueilla hinnat laskivat. Investointeihin käytettävät tavarat ja palvelut kallistuivat keskimäärin 0,4 prosenttia. Kuljetuskaluston hinnat pysyivät viime vuoden tasolla, muut hinnat nousivat vähän.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, 3. vuosineljännes 2016

Indeksit (2010=100) Pisteluku
III/2016
Neljännesvuosimuutos, % Vuosimuutos,%
Kokonaisindeksi 109,3 -2,6 -3,6
Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut 108,8 -3,7 -5,3
Maatalouden investointeihin käytettävät tavarat ja palvelut 110,4 0,1 0,4

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskevat tänä vuonna 2,8 prosenttia

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintojen arvioidaan tänä vuonna laskevan 2,8 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Tuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palveluiden hinnat laskevat 4,2 ja investointeihin käytettävien tavaroiden ja palvelujen hinnat nousevat 0,4 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen laskemaan hintaindeksiennusteeseen.

Maataloustuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palveluiden hintojen lasku johtuu etenkin lannoitteiden energian ja rehujen halpenemisesta.

Maatalouden tuotantantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, indeksiennuste 2016

Indeksi (2010=100) Pisteluku 2016, ennuste Ennustettu vuosimuutos 2015-2016, %
Kokonaisindeksi 111,0 -2,8
Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut 111,2 -4,2
Maatalouden investointeihin käytettävät tavarat ja palvelut 110,4 0,4

Maatalouden tuottajahintaindeksi ja maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ovat indikaattoreita, jotka mittaavat maataloustuotteiden ja maatalouden tuotantovälineiden hintakehitystä viljelijöiden näkökulmasta. Maatalouden hintaindeksien perusvuosi on 2010, jota merkitään luvulla 100. Tilastokeskus laskee maatalouden hintaindeksiennusteen EU:n tilastovirastolle Eurostatille kerran vuodessa. Lopullinen maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi vuodelta 2016 julkaistaan helmikuussa 2016.


Lähde: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (268,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 15.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6502. 3. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttohi/2016/03/ttohi_2016_03_2016-11-15_tie_001_fi.html