Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2016

Priserna på gödningsmedel sjönk med en femtedel från året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med 3,6 procent under tredje kvartalet 2016 jämfört med året innan. Nedgången av totalindexet påverkades särskilt av billigare gödningsmedel, djurfoder, energi och smörjmedel. Priserna på gödningsmedel sjönk med drygt en femtedel. Den goda skörden globalt sett gjorde att priset på spannmål sjönk, vilket ledde till minskad efterfrågan på gödningsmedel. Priserna på energi och smörjmedel gick ned med 5,6 procent och djurfoder med 4,6 procent på årsnivå.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1/2010–9/2016

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1/2010–9/2016
Priserna på de varor och tjänster som användes inom produktionen sjönk med 5,3 procent på årsnivå. Bara priserna på reparation och underhåll av maskiner samt veterinärmedicinska kostnader steg något. Inom övriga delområden sjönk priserna. De varor och tjänster som används för investeringar blev i genomsnitt 0,4 procent dyrare. Priserna på transportmateriel var på fjolårets nivå, medan övriga priser steg något.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 3:e kvartalet 2016

Index (2010=100) Indextal III/2016 Kvartalsförändring, %
Årsförändring, %
Totalindex 109,3 -2,6 -3,6
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 108,8 -3,7 -5,3
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 110,4 0,1 0,4

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjunker i år med 2,8 procent

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket uppskattas sjunka i år med 2,8 procent jämfört med år 2015. Priserna på de varor och tjänster som används inom produktionen sjunker med 4,2 procent och priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar stiger med 0,4 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Prisnedgången på varor och tjänster inom jordbruksproduktionen påverkas särskilt av billigare gödningsmedel, energi och djurfoder.

Index för inköpspriser på produktionmedel inom jordbruket 2010=100, indexprognos 2016

Index (2010=100) Indextal 2016, prognos Förändringsprognos på årsnivå 2015-2016, %
Totalindex 111,0 -2,8
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 111,2 -4,2
Maatalouden investointeihin käytettävät tavarat ja palvelutVaror och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 110,4 0,4

Producentprisindexet för lantbruk och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter och produktionsmedel inom jordbruket ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexen för jordbruket är 2010, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året. Det slutliga indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket för år 2016 publiceras i februari 2016.


Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2016/03/ttohi_2016_03_2016-11-15_tie_001_sv.html