Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.2.2019

De dåliga skördeåren höjde priset på fodersäd till rekordnivå

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg med 5,5 procent under sista kvartalet år 2018. Produktionsmedlen och tjänsterna kostade 6,8 procent mer och investeringarna inom jordbruket 2,4 procent mer än året innan. Foderpriserna steg i genomsnitt med 14 procent. Priset på foderblandningar steg återhållsamt, men priset på fodersäd var hälften högre än året innan. Framställningen av råvaror för gödningsmedel är energiintensiv. Under den senaste tiden ser det dock ut som att kopplingen mellan priset på gödningsmedel och priset på energi har minskat något. Priset på gödningsmedel var något under fyra procent högre och priset på energi 12 procent högre än för ett år sedan. I och med att traktorhandeln återhämtat sig steg priserna på transportmateriel med drygt 3 procent. Priserna på växtskyddsmedel sjönk med 3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket. Indexet anger hur mycket priserna på varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning och investeringar har förändrats jämfört med bastidpunkten.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket and konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–12/2018

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket and konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–12/2018

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, 4:e kvartalet 2018

Index (2015=100) Indextal IV/2018 Kvartalsförändring, %
Årsförändring, %
Totalindex 105,2 2,6 5,5
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 105,6 3,4 6,8
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 104,3 0,6 2,4

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (235,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 4:e kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2018/04/ttohi_2018_04_2019-02-15_tie_001_sv.html