Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2019

Från en pristopp tillbaka till en normalnivå för foder – stigande priser på investerinar

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg med 1,9 procent under tredje kvartalet år 2019. Produktionsförnödenheterna och tjänsterna kostade 1,8 procent mer och investeringarna inom jordbruket 2,2 procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket. Indexet anger hur mycket priserna på produktionsförnödenheter, tjänster och investeringar inom jordbruket har förändrats jämfört med bastidpunkten.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket and konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–9/2019

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket and konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–9/2019
Det energipris som jordbrukaren betalar var i genomsnitt på samma nivå som året innan. Förklaringen är att billigare motor- och uppvärmningsbränslen kompenserar höjningen av elpriset. Priset på el, som varit rätt så stabilt under flera år, började stiga i slutet av år 2018 som en följd av den torra sommaren. Vi betalar fortfarande för de låga vattenreserverna. Under tredje kvartalet år 2019 betalade odlaren nio procent mer för el än under samma tid i fjol. Bränslepriserna började för sin del stiga under sommaren 2018 och var på sin topp i slutet av året och på nytt i våras. Priserna på bränsle sjönk nu med ungefär fyra procent.

Höjningen av priset på gödningsmedel i början av den nya gödslingssäsongen var moderat. Priserna steg med fyra procent från föregående års nivå. Det har skett en återhämtning sedan pristoppen på foder för ett år sedan. Produktionsdjuren matas i höst med foder som är ett par procent dyrare. Priserna på foderblandningar steg med tre procent, men priserna på foderspannmål sjönk med åtta procent.

Priserna på investeringarna inom lantbruket har mycket stadigt följt den allmänna prisutvecklingen, men fr.o.m. början av år 2018 har priserna på investeringar varit högre än inflationstakten. Under tredje kvartalet i år steg priserna med drygt två procent. Mest steg priserna på transportmaterial, med drygt tre procent.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, 3:e kvartalet 2019

Index (2015=100) Indextal III/2019 Kvartalsförändring, %
Årsförändring, %
Totalindex 104,5 - 0,9 1,9
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 104,0 - 1,4 1,8
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 106,0 0,2 2,2

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket stiger med något under 2 procent i år

Inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket uppskattas stiga i år med 2,2 procent jämfört med år 2018. Priserna på de varor och tjänster som används inom produktionen stiger med 2,1 procent, medan priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar stiger med 2,3 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Index för inköpspriser på produktionmedel inom jordbruket 2015=100, indexprognos 2019

Index (2015=100) Indextal 2019, prognos Förändringsprognos på årsnivå 2018-2019, %
Totalindex 104,8 2,2
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 104,4 2,1
Maatalouden investointeihin käytettävät tavarat ja palvelutVaror och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 105,9 2,3

Producentprisindexet för lantbruk och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter och produktionsmedel inom jordbruket ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexen för jordbruket är 2015, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året. Det slutliga indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket för år 2019 publiceras i februari 2020.


Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (257,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2019/03/ttohi_2019_03_2019-11-15_tie_001_sv.html