Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Tobaksstatistik.

Statistikcentralen har slutat framställa tobaksstatistik

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera tobaksstatistik. De nya uppgifterna i statistiken publiceras i fortsättningen på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. Det första offentliggörandet skedde 12.12.2011 på adressen: http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Paihteet/tupakka.htm

Den sista tobaksstatistiken som Statistikcentralen framställt omfattade 2009 års uppgifter och den publicerades 22.12.2010. Offentliggörandet finns på statistikens webbsidor.

 


Senast uppdaterad 23.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tobaksstatistik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tup/tup_2011-12-23_uut_001_sv.html