Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Statistikcentralen har slutat framställa tobaksstatistik

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera tobaksstatistik. De nya uppgifterna i statistiken publiceras i fortsättningen på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. Det första offentliggörandet skedde 12.12.2011 på adressen: http://www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Paihteet/tupakka.htm

Den sista tobaksstatistiken som Statistikcentralen framställt omfattade 2009 års uppgifter och den publicerades 22.12.2010. Offentliggörandet finns på statistikens webbsidor.

 


Senast uppdaterad 23.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tobaksstatistik [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tup/tup_2011-12-23_uut_001_sv.html