Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.8.2021

Yritysten varastojen arvo kasvoi vuoden 2021 toisella neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot kasvoivat edellisvuodesta 0,4 prosenttia vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Teollisuudessa varastojen arvo kasvoi 0,9 prosenttia vuoden 2020 toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Kaupan toimialalla varastojen arvo laski 0,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa II/2020– II/2021 (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa II/2020– II/2021 (TOL 2008)
*Muu teollisuus sisältää toimialat 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen, 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus, 31 Huonekalujen valmistus ja 32 Muu valmistus.

Vuoden 2021 toisella neljänneksellä varastojen arvo kasvoi vuodentakaisesta kemianteollisuudessa 14,3 prosenttia, muun teollisuuden toimialalla 5,5 prosenttia ja kaivostoiminnassa 2,0 prosenttia. Vuoden 2020 toiseen neljännekseen verrattuna varastojen arvo väheni metalliteollisuudessa 0,2 prosenttia, sähköntuotannossa 3,6 prosenttia, elintarviketeollisuudessa 5,0 prosenttia, metsäteollisuudessa 6,7 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa 9,1 prosenttia.

Kaupan alalla varastojen arvo kasvoi vuoden 2020 toiseen neljännekseen verrattuna vähittäiskaupassa 5,3 prosenttia. Autokaupassa varastojen arvo laski 2,7 prosenttia ja tukkukaupassa 2,9 prosenttia.

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla II/2020– II/2021, % (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla II/2020– II/2021, % (TOL 2008)

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot laskivat vuoden 2021 toisella neljänneksellä 1,7 prosenttia vuoden 2021 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Vuoden 2021 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna varastojen arvo kasvoi kaivostoiminnassa 12,2 prosenttia ja sähköntuotannossa 6,1 prosenttia. Kaupan toimialalla varastojen arvo laski 2,3 prosenttia sekä teollisuudessa 2,8 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Neljännesmuutokset sisältävät kausivaihtelun eli aikasarjan kutakuinkin säännöllisenä toistuvan vuoden sisäisen vaihtelun.

Varastoilla viitataan teollisuuden ja kaupan varastotilastossa yritysten kirjanpidon mukaiseen vaihto-omaisuuteen. Varastot sisältävät vaihto-omaisuuserät aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2021, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, varastotilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (289,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.8.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 2. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tva/2021/02/tva_2021_02_2021-08-18_tie_001_fi.html