Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.11.2021

Yritysten varastojen arvo kasvoi vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot kasvoivat edellisvuodesta 5,4 prosenttia vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Teollisuudessa varastojen arvo kasvoi 10,7 prosenttia vuoden 2020 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Kaupan toimialalla varastojen arvo laski 1,2 prosenttia vuodentakaisesta.

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa III/2020– III/2021 (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa III/2020– III/2021 (TOL 2008)
*Muu teollisuus sisältää toimialat 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen, 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus, 31 Huonekalujen valmistus ja 32 Muu valmistus.

Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä varastojen arvo kasvoi vuodentakaisesta kemianteollisuudessa 22,5 prosenttia, metalliteollisuudessa 12,4 prosenttia, muun teollisuuden toimialalla 5,5 prosenttia, kaivostoiminnassa 1,4 prosenttia ja metsäteollisuudessa 0,7 prosenttia. Vuoden 2020 kolmanteen neljännekseen verrattuna varastojen arvo väheni sähköntuotannossa 0,8 prosenttia, tekstiiliteollisuudessa 0,9 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 3,6 prosenttia.

Kaupan alalla varastojen arvo laski kaikilla toimialoilla vuoden 2020 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Vähittäiskaupassa varastojen arvo laski 0,2 prosenttia, tukkukaupassa 1,6 prosenttia ja autokaupassa 2,2 prosenttia.

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla III/2020– III/2021, % (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla III/2020– III/2021, % (TOL 2008)

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot laskivat vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä 0,7 prosenttia vuoden 2021 toiseen neljännekseen verrattuna.

Vuoden 2021 toiseen neljännekseen verrattuna varastojen arvo kasvoi teollisuudessa 6,8 prosenttia. Sähköntuotannossa varastojen arvo laski 0,9 prosenttia, kaupan toimialalla 7,9 prosenttia ja kaivostoiminnassa 25,4 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Neljännesmuutokset sisältävät kausivaihtelun eli aikasarjan kutakuinkin säännöllisenä toistuvan vuoden sisäisen vaihtelun.

Varastoilla viitataan teollisuuden ja kaupan varastotilastossa yritysten kirjanpidon mukaiseen vaihto-omaisuuteen. Varastot sisältävät vaihto-omaisuuserät aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2021, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Petri Koivisto 029 551 3669, Jussi Haavisto 029 551 3341, varastotilasto@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (282,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 3. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2021/03/tva_2021_03_2021-11-18_tie_001_fi.html