Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 2.3.2009

Dividenderna och överlåtelsevinsterna gjorde att kapitalinkomsterna ökade

År 2007 var privatpersoners skattepliktiga inkomster 106,6 miljarder euro, dvs. sju procent mer än året innan. Av inkomsterna var 97,2 miljarder förvärvsinkomster och 9,4 miljarder kapitalinkomster. Förvärvsinkomsterna och kapitalinkomsterna ökade med 5,5 resp. 26,6 procent från året innan. Antalet inkomsttagare var 4 443 000, av vilka 4 385 000 fick förvärvsinkomster och 1 392 000 kapitalinkomster. Inkomsttagarna ökade med något under en procent från året innan.

Löneinkomsternas andel av de skattepliktiga inkomsterna var 68,4 miljarder euro. Näst mest fick inkomsttagarna pensionsinkomster, 19,2 miljarder euro. I arbetslöshetsdagpenning och andra arbetslöshetsskyddsförmåner fick de 2,3 miljarder, i sjukförsäkringsdagpenning 1,1 miljarder, i hemvårdsstöd för barn 351 miljoner och i studiepenning 430 miljoner euro.

Lönerna ökade med 6,5 procent, pensionerna med 5,4 procent och sjukförsäkringsersättningarna med 7,1 procent från året innan. Arbetslöshetsskyddsförmånerna, studiepenningen och hemvårdsstödet minskade däremot, arbetslöshetsskyddet med 8,3, studiepenningen med 2,7 och hemvårdsstödet med 1,2 procent. I dividender som beskattats som förvärvsinkomster fick inkomsttagarna 330 miljoner, de ökade med 12,5 procent från året innan.

De skattepliktiga dividenderna av kapitalinkomster uppgick till 1 189 miljoner och andelskapitalsräntorna till 12 miljoner euro. Av dividenderna härrörde 651 miljoner euro från börsnoterade bolag och 397 miljoner från onoterade bolag. Från utlandet fick inkomsttagarna skattepliktiga dividender för 141 miljoner. De skattepliktiga förvärvsinkomstdividenderna ökade med 20,3 procent från året innan. Överlåtelsevinsterna ökade med 26,7 procent till 5,2 miljarder euro. I hyresinkomster fick inkomsttagarna 1,1 miljarder euro, dvs. fyra procent mer än året innan. Kapitalinkomsterna av skogsbruk nästan fördubblades och steg till 1,2 miljarder euro.

I statsbeskattningen fick inkomsttagarna 7,8 miljarder euro i avdrag från förvärvsinkomsterna och i kommunalbeskattningen 18,6 miljarder euro i avdrag.

Hushållsavdraget utnyttjades av 260 900 personer, dvs. 7,3 procent fler än året innan. Kvantitativt steg det med tio procent till 182 miljoner euro. Mest utnyttjades det till underhålls- och ombyggnadsarbeten, 223 000 gånger, näst mest till hushållsarbete, 76 000 gånger och minst till omsorgs- och vårdarbete, 4 700 gånger. Användningen av hushållsavdraget blev vanligare ju högre inkomstnivå det var fråga om: av dem som förtjänar minst 50 000 euro om året använde 21 procent av inkomsttagarna hushållsavdrag medan sex procent av alla inkomsttagare fick hushållsavdrag.

Hushållsavdraget utnyttjades av 260 900 personer, dvs. 7,3 procent fler än året innan. Kvantitativt steg det med tio procent till 182 miljoner euro. Mest utnyttjades det till underhålls- och ombyggnadsarbeten, 223 000 gånger, näst mest till hushållsarbete, 76 000 gånger och minst till omsorgs- och vårdarbete, 4 700 gånger. Användningen av hushållsavdraget blev vanligare ju högre inkomstnivå det var fråga om: av dem som förtjänar minst 50 000 euro om året använde 21 procent av inkomsttagarna hushållsavdrag medan sex procent av alla inkomsttagare fick hushållsavdrag. Inkomsttagarna betalade sammanlagt 25,1 miljarder euro i indirekta skatter och avgifter av skattenatur. Skatterna ökade från året innan med 5,3 procent. Statsskattens andel av skatterna var 8,5 miljarder, kommunalskattens 14,2 miljarder och kyrkoskattens 827 miljoner. Inkomsttagarna betalade 1 008 miljoner i sjukvårdsavgifter, 540 miljoner euro i dagpenningpremier, och löntagarna betalade 3,3 miljarder euro i arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter. Förvärvsinkomstskatterna utgjorde 6,2 miljarder och kapitalinkomstskatterna 2,3 miljarder euro av statsskatterna.

Förvärvsinkomstskatterna minskade med fem medan kapitalinkomstskatterna ökade med 26,2 procent. Statsskatterna ökade sammanlagt med två procent. Kommunalskatten ökade med 7,6 och kyrkoskatten med 6,2 procent. Sjukvårdsavgifterna ökade med 3,0 och dagpenningpremien med 2,4 procent från året innan. Skatternas andel av skattepliktiga inkomsterna var 23,5 procent.

Antal inkomsttagare, inkomster och skatter, 2007.

  Antal Mn euro
Inkomsttagare 4 442 757  
Inkomster som är skattepliktiga i statsbeskattningen 4 442 757 106 591,9
Inkomster som är skattepliktiga i statsbeskattning inkl. skattefria dividender och räntor 4 442 757 108 407,9
Förvärvsinkomster totalt 4 369 826 97 220,4
Löneinkomster totalt 2 776 753 68 362,3
Pensionsinkomster 1 404 891 19 211,5
Arbetslöshetsskyddsförmåner 511 482 2 428,4
Övriga socialskyddsförmåner 721 422 1 997,1
Övriga förvärvsinkomster 262 071 823,9
Inkomster av jordbruk 120 014 1 084,6
Inkomster av näringsverksamhet 136 470 2 684,9
Inkomster från sammanslutningar 119 111 1 454,7
Kapitalinkomster, totalt 1 387 838 9 371,4
Dividender, brutto 936 720 3 271,4
Dividender, skattepliktig andel 621 056 1 378,3
Räntor på andelskapital, brutto 1 535 031 76,4
Räntor på andelskapital, skattepliktig andel 7 462 12,1
Överlåtelsevinster 382 090 5 166,2
Hyresinkomster 235 318 1 061,0
Övriga kapitalinkomster 749 718 1 861,1
Beskattningsbara förvärvsinkomstert 4 264 621 89 442,6
Beskattningsbara kapitalinkomster 1 001 068 8 498,5
Inkomster som beskattas i kommunalbeskattningen 3 868 765 78 642,6
Statsskatter totalt 2 704 351 8 499,0
Inkomstskattens andel av förvärvsinkomstskatten 2 317 931 6 474,0
Inkomstskattens andel av kapitalinkomstskatten 983 735 2 330,5
Kommunalskatt 3 842 020 14 209,8
Kyrkoskatt 3 143 985 826,7
Dagpenningspremien 2 971 032 540,2
Sjukförsäkringsavgift 3 838 355 1 007,7
Skogsvårdsavgift 214 553 20,1
Skatter och avgifter av skattenatur totalt 4 150 995 25 103,4
Löneavdrag som förskottsinnehälning 651 758 110,8
Arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremie 2 533 154 3 308,1

Källa: Skattepliktiga inkomster 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala (09) 1734 3422

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 02.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skattepliktiga inkomster [e-publikation].
2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvt/2007/tvt_2007_2009-03-02_tie_001_sv.html