Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publiceringen av statistiken Skattepliktiga inkomster upphör (9.3.2020)
Publiceringen av statistiken Skattepliktiga inkomster upphör. Statistiken utkommer sista gången 9.3.2020, då uppgifter om år 2018 publiceras. Uppgifter om inkomsttagarnas skattepliktiga inkomster, avdrag och skatter finns i fortsättningen på skatteförvaltningens sidor: http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Vero/

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skattepliktiga inkomster [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvt/index_sv.html