Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publiceringen av statistiken Skattepliktiga inkomster upphör

Publiceringen av statistiken Skattepliktiga inkomster upphör. Statistiken utkommer sista gången 9.3.2020, då uppgifter om år 2018 publiceras. Uppgifter om inkomsttagarnas skattepliktiga inkomster, avdrag och skatter finns i fortsättningen på skatteförvaltningens sidor: http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Vero/


Senast uppdaterad 9.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skattepliktiga inkomster [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvt/tvt_2020-03-09_uut_001_sv.html