Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.2.2011

Inkomstskatterna minskade med sex procent år 2009

Inkomsttagarna betalade totalt 24,2 miljarder euro i direkta skatter och avgifter av skattenatur, dvs. 5,7 procent mindre än året innan. Mest minskade beloppet av kapitalinkomstskatten, med 26,6 procent från året innan. Skatten på förvärvsinkomster minskade med 15,6 procent. Däremot uppbars lika mycket kommunalskatt som året innan, medan drygt tre procent mer uppbars i sjukvårdsavgifter och dagpenningspremier. Kommunalskattens andel av skatterna var 15,1 miljarder, förvärvsinkomstskattens andel 5,3 miljarder och kapitalinkomstskattens andel 1,3 miljarder euro.

Andelen olika skatter av direkta skatter 1993–2009

Andelen olika skatter av direkta skatter 1993–2009

Kommunalskattens andel av de direkta skatterna har ökat under de senaste åren och förvärvsinkomstsskattens andel har minskat. År 1993 var kommunalskattens andel av de direkta skatterna hälften, år 2009 var den redan 62,4 procent. Förvärvsinkomstskattens andel har samtidigt minskat från 30,6 till 22,1 procent. Skatten på kapitalinkomster har däremot ökat från 2,2 till 5,2 procent. År 2007 var andelen som högst. Då betalades 9,3 procent av de direkta skatterna i kapitalinkomstskatt. Socialskyddsavgifternas andel har under denna tid minskat från 13,4 till 6,6 procent.

Inkomsttagarna fick år 2009 totalt 110,4 miljarder euro i skattepliktiga inkomster, dvs. lika mycket som året innan. Förvärvsinkomsterna ökade med 1,7 procent, medan kapitalinkomsterna minskade med en fjärdedel. I förvärvsinkomster fick inkomsttagarna totalt 105 miljarder euro och i kapitalinkomster 5,4 miljarder euro. Av förvärvsinkomsterna ökade arbetslöshetsskyddsförmånerna mest, med 35 procent. Pensionsinkomsterna ökade med 8,5 procent, studiepenningen med 13 procent och hemvårdsstödet för barn med 6,7 procent. Däremot minskade löneinkomsterna med drygt en procent. Av kapitalinkomsterna ökade bara hyresinkomsterna, med 5,6 procent från året innan. I överlåtelsevinster fick inkomsttagarna 30 procent mindre och i dividender 13 procent mindre än året innan. Kapitalinkomsterna av skogsbruket halverades från året innan.

I direkta skatter och avgifter betalade inkomsttagarna 21,9 procent av sina skattepliktiga inkomster. Året innan var motsvarande andel 23,2 procent. Dessutom betalade löntagarna 3,3 miljarder euro i pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter. Skatter och avgifter inkl. de obligatoriska försäkringsavgifterna utgjorde 24,9 procent av inkomsterna.

Det nya arbetsinkomstavdraget minskade skatterna på förvärvsinkomster med 1,2 miljarder euro. Också pensionsinkomstavdragen ökade vid stats- och kommunalbeskattningen: den förstnämnda med 21 procent och den sistnämnda med 31 procent. Maximibeloppet för hushållsavdraget höjdes till 3 000 euro och dess tillämpningsområde utvidgades. Från året innan ökade av dess belopp med 78 procent till 391 miljoner euro.


Källa: Skattepliktiga inkomster 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala (09) 1734 3422, toimeentulo@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skattepliktiga inkomster [e-publikation].
2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvt/2009/tvt_2009_2011-02-18_tie_001_sv.html