Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.2.2012

Kommunalskattens andel av de direkta skatterna har ökat

Inkomsttagarna betalade år 2010 totalt 25,3 miljarder euro i direkta skatter och avgifter, en ökning med fyra procent från året innan. Kapitalinkomstskatten uppvisade den största ökningen, 33 procent, medan förvärvsinkomstskatten minskade med 4,6 procent från året innan. Kommunalskatten ökade med 3,5 procent och sjukförsäkringsavgifterna med 23 procent. År 2010 betalades 15,6 miljarder euro i kommunalskatt, 5,1 miljarder euro i förvärvsinkomstskatt och 1,7 miljarder euro i kapitalinkomstskatt.

Skatternas andelar av det totala beloppet av direkta skatter 1993–2010, %

Skatternas andelar av det totala beloppet av direkta skatter 1993–2010, %

Under de senaste åren har kommunalskattens andel av de direkta skatterna ökat, medan förvärvsinkomstsskattens andel har minskat. Kommunalskattens andel av de direkta skatterna har stigit från hälften år 1993 till 62 procent år 2010. Under samma tid har förvärvsinkomstskattens andel sjunkit från 31 procent till 20 procent. Kapitalinkomstskattens andel har stigit från 2,3 procent till 6,7 procent, men skattebeloppet har varierat avsevärt från det ena året till det andra.

Inkomsttagarna betalade 21,9 procent i direkta skatter och avgifter på sina skattepliktiga inkomster. Skatternas andel av inkomsterna var oförändrad från året innan. Mest skatter i förhållande till inkomsterna betalade inkomsttagare med en årsinkomst på 125 000–150 000 euro, 36,3 procent av inkomsterna. Inkomsttagare med en inkomst på över 150 000 euro betalade en jämförelsevis mindre andel av sina inkomster i skatt, 34,7 procent. Inkomsttagare med en inkomst på över 150 000 euro erhöll 46 procent av sina inkomster i form av kapitalinkomster.

På avdragssidan sågs den största ökningen för grundavdraget, vars maximibelopp hade höjts till 2 200 euro. Totalt ökade grundavdragsbeloppet med 120 procent från året innan. Inkomsttagarnas avdragsgilla ränteutgifter minskade med omkring en tredjedel från året innan. Också underskottsgottgörelserna minskade med en tredjedel. Hushållsavdraget ökade med fyra procent från året innan. Ökningen var mindre än under tidigare år.

Inkomsttagarnas skattepliktiga inkomster uppgick till totalt 115 miljarder euro år 2010. Sammantaget ökade inkomsterna med fyra procent. Förvärvsinkomsterna ökade med tre procent och kapitalinkomsterna med 27 procent. Förvärvsinkomsterna uppgick till sammanlagt 108 miljarder euro och kapitalinkomsterna till 6,9 miljarder euro. Löneinkomsterna ökade med två procent och pensionsinkomsterna med fyra procent. Bland förvärvsinkomsterna stod arbetslöshetsdagpenningar och andra arbetslöshetsförmåner för den största ökningen, omkring tio procent. Bland kapitalinkomsterna stod överlåtelsevinsterna för den största ökningen, en ökning med 52 procent från året innan.


Källa: Skattepliktiga inkomster 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala 09 1734 3422, toimeentulo@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 3.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skattepliktiga inkomster [e-publikation].
2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvt/2010/tvt_2010_2012-02-03_tie_001_sv.html