Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.12.2013

Kommunalskattens andel 64 procent av skatterna

Inkomsttagarna betalade 26,8 miljarder euro i direkta skatter och avgifter år 2012, dvs. 2,1 procent mer än året innan. De betalade 17,0 miljarder euro i kommunalskatt, 5,3 miljarder euro i förvärvsinkomstskatt och 1,7 miljarder euro i kapitalinkomstskatt. Kommunalskatten steg från året innan med 3,6 procent och förvärvsinkomstskatten med 0,4 procent. Kapitalinkomstskatten sjönk däremot med 8,4 procent. I sjukvårdsavgifter och dagpenningspremier betalade inkomsttagarna 1,8 miljarder euro, dvs. fem procent mer än året innan.

Inkomsttagarnas direkta skatter 1993–2012, i 2012 års priser

Inkomsttagarnas direkta skatter 1993–2012, i 2012 års priser

Skatter och avgifter har ökat reellt med 31 procent sedan år 1993. Kommunalskattens andel av skatterna har under denna tid stigit från 50 procent till 64 procent och statsskattens andel har sjunkit från 33 procent till 26 procent. Socialskyddsavgifternas andel av skatterna och avgifterna var drygt 13 procent år 1993 och 6,7 procent år 2012.

I skattepliktiga inkomster fick inkomsttagarna 124,4 miljarder euro, dvs. tre procent mer än året innan. Av inkomsterna var 117,8 miljarder euro förvärvsinkomster och 6,6 miljarder euro kapitalinkomster. Förvärvsinkomsterna ökade med 4,3 procent, kapitalinkomsterna minskade däremot med 15 procent. Antalet inkomsttagare var 4,6 miljoner, av vilka 4,5 miljoner personer fick förvärvsinkomster och 1,3 miljoner personer kapitalinkomster.

Av förvärvsinkomsterna var 79,8 miljarder euro löneinkomster och 26,1 miljarder euro pensionsinkomster. Lönerna ökade med 3,7 procent från året innan och pensionerna med 6,3 procent. Av förvärvsinkomsterna ökade arbetslöshetsdagpenningar och andra arbetslöshetsförmåner mest, med 13 procent. De uppgick till 3,6 miljarder euro.

Av förvärvsinkomsterna minskade överlåtelsevinsterna mest. De uppgick till 2,5 miljarder euro, vilket var en tredjedel mindre än året innan. I dividender som beskattades som kapitalinkomster fick inkomsttagarna sex procent mindre än året innan, dvs. 1,5 miljarder euro. Av dessa härrörde 721 miljoner euro från börsnoterade bolag, 661 miljoner euro från onoterade bolag och 101 miljoner euro från utländska bolag. Av kapitalinkomsterna ökade bara hyresinkomsterna och räntorna på andelskapital. Hyresinkomsterna steg med 3,8 procent och uppgick till 1,4 miljarder euro. Av räntorna på andelskapital var bara 14,2 miljoner euro skattepliktiga kapitalinkomster, de ökade med 14 procent.

I inkomster från närinsgsverksamhet fick inkomsttagarna 3,0 miljarder euro, dvs. lika mycket som året innan. Företagarinkomsterna från lantbruk och sammanslutningar minskade däremot. Inkomsterna från lantbruk uppgick till 1,0 miljarder euro och inkomsterna från sammanslutningar till 1,3 miljarder euro. Inkomsterna från lantbruk minskade med 1,4 procent och inkomsterna från sammanslutningar med 2,3 procent.

I skatter och avgifter av skattenatur betalade inkomsttagarna 21,5 procent av de skattepliktiga inkomsterna år 2012. Året innan var motsvarande andel 21,7 procent. Skatter och avgifter omfattar här förvärvsinkomst- och kapitalinkomstskatter, kommunalskatt, kyrkoskatt och sjukförsäkringsavgifter. Dessutom betalade löntagarna 4,6 miljarder euro i arbetspensions- och arbetslöshetspensionsförsäkringspremier. Skatter och avgifter inkl. de obligatoriska försäkringsavgifterna utgjorde 25,2 procent av inkomsterna.


Källa: Skattepliktiga inkomster 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala 09 1734 3422, toimeentulo@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (180,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 19.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skattepliktiga inkomster [e-publikation].
2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvt/2012/tvt_2012_2013-12-19_tie_001_sv.html