Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.12.2014

Fyra miljoner personer betalade Yle-skatt

Inkomsttagarna betalade 28,7 miljarder euro i direkta skatter och avgifter år 2013. Jämfört med året innan ökade skatterna nominellt med 7,3 procent. Mest ökade kapitalinkomstskatten, dvs. med 21,6 procent. Fyra miljoner inkomsttagare betalade Yle-skatt (Rundradioskatt), totalt 486 miljoner euro, vilket var 1,7 procent av de direkta skatterna. I genomsnitt betalades 122 euro i Yle-skatt.

Inkomsttagarnas direkta skatter 1993–2013, i 2013 års priser

Inkomsttagarnas direkta skatter 1993–2013, i 2013 års priser

Skatter och avgifter har ökat reellt med 37 procent sedan år 1993. Kommunalskatten har under denna tid ökat med 71 procent och dess andel av de direkta skatterna har ökat från 50 procent till 62 procent. Under samma tid har statsskattens andel sjunkit från 33 procent till 27 procent. Förvärvsinkomstskattens andel minskade från 31 procent till 20 procent.

År 2013 betalades 17,7 miljarder euro i kommunalskatt, vilket var 3,9 procent mer än året innan. Totalt 3,8 miljoner inkomsttagare betalade kommunalskatt. Av förvärvsinkomsterna betalades 5,6 miljarder euro och av kapitalinkomsterna 2,1 miljarder euro i inkomstskatt till staten. Förvärvsinkomstskatten ökade med 6,9 procent från året innan. Sammanlagt 1,6 miljoner personer betalade förvärvsinkomstskatt och 917 000 kapitalinkomstskatt. I sjukvårdsavgifter betalade inkomsttagarna 1,2 miljarder och i dagpenningspremier 627 miljoner euro. Sjukvårdsavgifterna steg med tio procent, medan dagpenningpremien sjönk med nio procent från året innan.

Inkomsttagarna fick totalt 128,3 miljarder euro i skattepliktiga inkomster av vilka 120,6 miljarder var förvärvsinkomster och 7,8 miljarder euro kapitalinkomster. De skattepliktiga inkomsterna steg med 3,2 procent från året innan. Kapitalinkomsterna ökade med nästan 18 procent, medan ökningen av förvärvsinkomsterna var drygt två procent. Antalet inkomsttagare var 4,6 miljoner, varav 4,5 miljoner personer fick förvärvsinkomster och 1,2 miljoner personer kapitalinkomster.

Av förvärvsinkomsterna ökade överlåtelsevinsterna mest. Bland inkomsttagarna uppgick de till 3,8 miljarder euro, vilket var 52 procent mer än året innan. Inkomsttagarna fick skattepliktiga dividender för 676 miljoner euro från börsnoterade bolag och 730 miljoner från onoterade bolag samt 118 miljoner euro från utländska bolag. De skattepliktiga dividenderna från noterade bolag minskade med drygt sex procent, medan de skattepliktiga dividenderna från onoterade bolag ökade med tio procent och de skattepliktiga dividenderna från utländska bolag med 17 procent. Av kapitalinkomsterna var 1,4 miljarder euro hyresinkomster, vilket var 4,4 procent mer än året innan. Kapitalinkomsterna av skogsbruket ökade med 18 procent och uppgick till 728 miljarder euro.

Av förvärvsinkomsterna var 80,5 miljarder, dvs. 67 procent, löneinkomster. Löneinkomsterna ökade med något under en procent från året innan. Av förvärvsinkomsterna var 23 procent pensionsinkomster, dvs. 27,6 miljarder och 5,5 procent mer än året innan. Löneinkomster fick 2,8 miljoner personer och pensioner 1,6 miljoner personer. Av de övriga förvärvsinkomsterna ökade nämnvärt bara arbetslöshetsdagpenningar och andra arbetslöshetsförmåner. De uppgick till 4,2 miljarder euro, dvs. 18 procent mer än året innan.

Inkomsttagarna fick 2,9 miljarder euro i inkomster från näringsverksamhet, dvs. två procent mindre än året innan. Inkomsterna från lantbruk uppgick till 993 miljoner euro och inkomsterna från sammanslutningar till 1,2 miljarder euro. Inkomsterna från lantbruk minskade med 3,5 procent och från sammanslutningar med 2,6 procent.

Andelen skatter och avgifter av de skattepliktiga inkomsterna var 22,4 procent år 2013. Året innan var motsvarande andel 21,5 procent. Skatter och avgifter omfattar här förvärvsinkomst- och kapitalinkomstskatter, kommunalskatt, kyrkoskatt, sjukförsäkringsavgifter och Yle-skatt. Yle-skattens andel av skattekvoten var 0,4 procentenheter. Utöver dessa skatter betalade löntagarna 4,7 miljarder euro i arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter. Skatterna och avgifterna, inkl. löntagarnas obligatoriska pensionsförsäkringsavgifter, utgjorde 26,0 procent av inkomsterna år 2013 och 25,2 procent år 2012.


Källa: Skattepliktiga inkomster 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (182,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 17.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skattepliktiga inkomster [e-publikation].
2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvt/2013/tvt_2013_2014-12-17_tie_001_sv.html