Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.12.2015

De direkta skatterna ökade med fyra procent

Inkomsttagarna betalade totalt 29,8 miljarder euro i direkta skatter och avgifter år 2014. Jämfört med året innan ökade skatterna nominellt med 3,7 procent. Av skatterna var 2,4 miljarder euro kapitalinkomstskatt, 5,7 miljarder euro förvärvsinkomstskatt och 18,3 miljarder euro kommunalskatt. Jämfört med året innan ökade beloppet av kapitalinkomstskatten mest, med 12,1 procent, då förvärvsinkomstskatten ökade med 0,6 procent och kommunalskatten med 3,7 procent. Inkomsttagarna betalade 1,3 miljarder i sjukvårdsavgifter, 713 miljoner euro i dagpenningspremier och 499 miljoner euro i Yle-skatt.

Inkomsttagarnas direkta skatter 1993–2014, i 2014 års priser

Inkomsttagarnas direkta skatter 1993–2014, i 2014 års priser

Källa: Skattepliktiga inkomster 2014. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (108,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 17.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skattepliktiga inkomster [e-publikation].
2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvt/2014/tvt_2014_2015-12-17_tie_001_sv.html