Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.12.2016

De direkta skatterna ökade med två procent

Inkomsttagarna betalade totalt 30,4 miljarder euro i direkta skatter och avgifter år 2015. Detta var nominellt två procent mer än året innan. Mest, dvs. 18,6 miljarder euro, betalades i kommunalskatt. Inkomsttagarna betalade 5,9 miljarder euro i förvärvsinkomstskatt till staten och 2,5 miljarder euro i kapitalinkomstskatt. I sjukvårdsavgifter betalades 1,3 miljarder, i dagpenningspremier 665 miljoner euro, i Yle-skatt 503 miljoner euro och i kyrkoskatt 912 miljoner euro.

Inkomsttagarnas direkta skatter 1993–2015, i 2015 års priser

Inkomsttagarnas direkta skatter 1993–2015, i 2015 års priser

Källa: Skattepliktiga inkomster 2015. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (108,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 19.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skattepliktiga inkomster [e-publikation].
2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvt/2015/tvt_2015_2016-12-19_tie_001_sv.html