Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.12.2017

De direkta skatter 30,4 miljader euro

Inkomsttagarna betalade totalt 30,4 miljarder euro i direkta skatter och avgifter år 2016, vilket var nominellt lika mycket som året innan. Kommunalskatten ökade med 0,8 procent, men förvärvsinkomstskatten minskade med 0,5 och beloppet av kapitalinkomstskatten med 5,1 procent från året innan. Mest, dvs. 18,8 miljarder euro, betalades i kommunalskatt. Av skatterna utgjorde statens inkomstskatt 8,2 miljarder, varav förvärvsinkomstskatten var 5,8 miljarder och kapitalinkomstskatten 2,4 miljarder euro. Inkomsttagarna betalade 1,3 miljarder i sjukvårdsavgifter, 706 miljoner euro i dagpenningspremier och 485 miljoner euro i Yle-skatt.

Direkta skatter efter typ av skatt 1993–2016, miljoner euro i 2016 års priser

Direkta skatter efter typ av skatt 1993–2016, miljoner euro i 2016 års priser

Källa: Skattepliktiga inkomster 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (108,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 19.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skattepliktiga inkomster [e-publikation].
2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvt/2016/tvt_2016_2017-12-19_tie_001_sv.html