Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.12.2018

De direkta skatterna minskade med 1,5 procent

Inkomsttagarna betalade totalt 29,9 miljarder euro i direkta skatter och avgifter år 2017, vilket var nominellt 1,5 procent mindre än året innan. De betalade 18,5 miljarder euro i kommunalskatt, 5,5 miljarder euro i förvärvsinkomstskatt och 2,8 miljarder euro i kapitalinkomstskatt. Yle-skattens andel av skatterna var 489 miljoner och sjukförsäkringsavgifternas 1,7 miljarder euro. Kommunalskattebeloppet minskade från året innan med 1,4 procent, beloppet av förvärvsinkomstskatter med 5,3 procent och av sjukförsäkringsavgifter med 14 procent. Kapitalinkomstskatten däremot ökade med 17,3 procent och Yle-skatten med en procent från året innan.

Skatternas andelar av direkta skatter 1993–2017, %

Skatternas andelar av direkta skatter 1993–2017, %

Källa: Skattepliktiga inkomster 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (107,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 17.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skattepliktiga inkomster [e-publikation].
2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvt/2017/tvt_2017_2018-12-17_tie_001_sv.html