Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 9.3.2020

De direkta skatterna ökade med 2,4 procent år 2018

Inkomsttagarna betalade 30,7 miljarder euro i direkta skatter år 2018, dvs. nominellt 2,4 procent mer än året innan. I kommunalskatt betalade inkomsttagarna 19,0 miljarder euro, i förvärvsinkomstskatt till staten 5,5 miljarder euro, i kapitalinkomstskatt 3,0 miljarder euro och i rundradioskatt 492 miljoner euro. Beloppet av kommunalskatten ökade från året innan med 2,5 procent, beloppet av förvärvsinkomstskatten med 0,4 procent, beloppet av kapitalinkomstskatten med 6,2 och beloppet av rundradioskatten med 0,5 procent. Kommunalskatt betalades av 3,9 miljoner, förvärvsinkomstskatt resp. kapitalinkomstskatt av 1,4 miljoner och rundradioskatt av 3,4 miljoner personer.

Inkomsttagarnas direkta skatter 1993–2018, miljoner euro i 2018 års priser

Inkomsttagarnas direkta skatter 1993–2018, miljoner euro i 2018 års priser

Källa: Skattepliktiga inkomster 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (113,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 9.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skattepliktiga inkomster [e-publikation].
2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvt/2018/tvt_2018_2020-03-09_tie_001_sv.html