Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Inkomst- och förmögenhetsstatistikens namn har ändrats

Förmögenhetsbeskattningen slopades år 2006. Eftersom förmögenhetsuppgifter inte längre är tillgängliga har också statistikens namn ändrats från Inkomst- och förmögenhetsstatistik till Skattepliktiga inkomster. Datainnehållet i statistiken är huvudsakligen detsamma som i Inkomst- och förmögenhetsstatistiken, med undantag av förmögenhetsuppgifterna.

Att förmögenhetsuppgifterna saknas påverkar uppgifterna om antalet inkomsttagare: tidigare ingick också sådana personer i inkomsttagarna som bara hade skattepliktig förmögenhet. År 2005 var dessa personer omkring 131 000 till antalet. Antalet inkomsttagare har minskat på grund av att förmögenhetsskatten har slopats, men jämförelserna med tidigare år, t.ex. när det gäller medel- och medianinkomster, har gjorts så att siffrorna är jämförbara.


Senast uppdaterad 19.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skattepliktiga inkomster [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvt/tvt_2008-02-19_uut_001_sv.html