Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Tulotilastot julkaistaan maaliskuussa

Veronalaiset tulot -tilasto julkistetaan 9.3.2020, tulonjakotilaston tuloeroja koskeva julkistus 10.3.2020 ja tulojen alueellista kehitystä käsittelevä julkistus 11.3.2020. Nämä tilastojulkistukset siirtyivät vuoden 2019 joulukuulta, koska Verohallinnon näitä julkaisuja varten tuottama henkilöverotuksen tilastoaineisto ei ollut vielä valmis.

Samasta syystä tulonjakotilaston pienituloisuutta ja väestöryhmittäisiä tuloeroja koskeva julkistus siirtyy aiemmin ilmoitetusta ajankohdasta 6.3.2020. Tiedot julkaistaan 12.3.2020.

Lisätietoja: Tilastokeskus, tilastopäällikkö Tarja Hatakka, p. 029 551 3553, toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi


Päivitetty 11.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/tvt_2020-02-11_uut_001.html