Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.12.2016

Ruotsalaisyhtiöt merkittävimpiä ulkomaalaisomisteisia yhtiöitä Suomessa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa sijaitsevien ulkomaisten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 86 miljardia euroa vuonna 2015. Edellisvuoteen verrattuna liikevaihto ei juuri muuttunut. Eniten liikevaihtoa oli ruotsalaisilla, yhdysvaltalaisilla, saksalaisilla ja britannialaisilla yrityksillä. Toimialoista puolestaan eniten liikevaihtoa tuotti teollisuus, josta 29 prosenttia yhdysvaltalaisissa yrityksissä. Ulkomaisten yritysten lukumäärä Suomessa oli 4 427 kappaletta.

Ulkomaisten yritysten liikevaihto 2015 toimialoittain (pl. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous)*

Ulkomaisten yritysten liikevaihto 2015 toimialoittain (pl. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous)*
*merkittävimmät maat liikevaihdon mukaan

Ulkomaiset yritykset kattavat lähes 23 prosenttia Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta (liitekuvio 1). Osuus ei ole juuri muuttunut verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöstö on myös vakiintunut 16-17 prosentin tasolle. Osuudet kuitenkin vaihtelevat merkittävästi toimialoittain. Päätoimialoilla liikevaihdon ja henkilöstön osuudet vaihtelevat 5 ja 45 prosentin välillä. Kaivostoiminnan ja louhinnan toimialan sekä informaation ja viestinnän toimialan ulkomaalaiset yritykset Suomessa tuottivat eniten liikevaihtoa suhteessa kokonaisyrityskantaan. (liitekuvio 2). Hieman toisenlaisen kuvan asiasta saa, kun tarkastelee osuuksien sijaan henkilöstön määrää ja liikevaihtoa. Näin mitattuna merkittävimmät toimialat ovat teollisuuden toimiala sekä tukku- ja vähittäiskaupan toimiala. Teollisuuden toimiala työllisti 72 200 henkilöä eli vajaan kolmanneksen ulkomaisten yhtiöiden työntekijöistä ja sen liikevaihto oli liki 33 miljardia euroa. Tukku- ja vähittäiskauppa työllisti 49 910 henkilöä ja sen liikevaihto oli 27 miljardia euroa. (liitekuvio 3).

Yhtiön kansallisuus tilastoidaan perimmäistä määräysvaltaa käyttävän tahon mukaan. Useimmiten tämä on ulkomailla sijaitseva yritys, joka omistaa yhtiöstä yli 50 prosenttia suoraan tai välillisesti. Suomessa sijaitsevia tytäryhtiöitä omistavat selvästi eniten ruotsalaiset yritykset. Ruotsalaiset yritykset myös työllistävät ulkomaisista yhtiöistä eniten, 73 660 henkilöä. Myös liikevaihdolla mitattuna ruotsalaiset yhtiöt ovat merkittävimpiä, 17 miljardilla eurolla. (liitekuvio 4).


Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (377,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ulkoy/2015/ulkoy_2015_2016-12-16_tie_001_fi.html