Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2016

Svenska företag de mest betydande utlandsägda företagen i Finland

Enligt Statistikcentralens uppgifter var den sammanlagda omsättningen för utländska företag i Finland 86 miljarder euro år 2015. Jämfört med året innan ökade inte omsättningen nämnvärt. Omsättningen var störst bland företag från Sverige, Förenta staterna, Tyskland och Storbritannien. Av näringsgrenarna genererade industrin den största omsättningen och företag från Förenta staterna stod för 29 procent av omsättningen. Antalet utländska företag i Finland uppgick till 4 427.

Omsättningen för utländska företag år 2015 efter näringsgren (exkl. A Jordbruk, skogsbruk och fiske)*

Omsättningen för utländska företag år 2015 efter näringsgren (exkl. A Jordbruk, skogsbruk och fiske)*
*de mest betydande länderna efter omsättning

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (351,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2015/ulkoy_2015_2016-12-16_tie_001_sv.html