Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 21.12.2009

Volymminskningen inom bostadsbyggande har avtagit

Den största nedgången i volymindexet för bostadsbyggande har bromsats upp. I oktober minskade volymen av bostadsbyggande med 19 procent från året innan, medan den så sent som i somras minskade med över 30 procent på årsnivå. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens volymindex för nybyggande för oktober.

Volymen av annat byggande än bostadsbyggande minskar däremot i allt snabbare takt. Volymen för oktober var 29 procent mindre än i oktober år 2008. Volymen av affärs- och kontorsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader har sjunkit till hälften. Bara volymen av lantbruksbyggnader har ökat. Den rejäla ökningen av volymen av offentliga byggnader i början av året har stannat av.

Volymindex för nybyggande 2005=100, årsförändring 2009/2008, %

Uppgifterna för år 2009 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2009 publiceras i maj 2010.

Ingen tryckt publikation kommer att göras gällande indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen Talonrakentamisen suhdanteet (ung. Husbyggandets konjunkturer) och på adressen www.tilastokeskus.fi/tup/rakas samt på statistikens ingångssida www.tilastokeskus.fi/tk/urvoli

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Figurer

Senast uppdaterad 21.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
oktober 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2009/10/urvoli_2009_10_2009-12-21_tie_001_sv.html