Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.1.2014

Antalet födda har sjunkit tre år i rad

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter föddes 58 120 barn i Finland år 2013. Antalet födda sjönk för tredje året i rad. Inflyttningsöverskottet från utlandet är en allt större orsak till ökningen av befolkningen, eftersom redan 71 procent av folkökningen utgjordes av ett inflyttningsöverskott. År 2013 ökade folkmängden i Finland med 23 940 personer, vilket är 1 470 personer färre än år 2012. I slutet av år 2013 var den preliminära folkmängden 5 450 614.

Folkökningen månadsvis 2011–2013*

 Folkökningen månadsvis 2011–2013*

Enligt den preliminära statistiken för år 2013 flyttade 30 300 personer till Finland från utlandet, medan 13 300 personer flyttade från Finland. Inflyttningsöverskottet från den internationella omflyttningen var således 17 000 personer. Antalet invandringar var 980 färre och antalet utvandringar 550 färre än året innan. Av invandrarna var 7 860 och av utvandrarna 9 280 finska medborgare.

Under året föddes 58 120 barn, vilket var 1 370 barn och 2,3 procent färre än år 2012. Antalet döda var 51 190, dvs. 520 personer och 1,0 procent färre än året innan. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 6 940 personer.

Enligt de preliminära uppgifterna uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till 265 070 år 2013. Jämfört med föregående år minskade de med 10 900 omflyttningar enligt 2013 års kommunindelning.

Enligt de preliminära uppgifterna efter landskap ökade folkmängden år 2013 i följande landskap: Nyland, Birkaland, Norra Österbotten, Egentliga Finland, Österbotten, Norra Savolax, Mellersta Finland, Åland, Mellersta Österbotten och Egentliga Tavastland.

Folkmängden ökade år 2013 kvantitativt sett mest i Nyland, där befolkningen ökade med 18 190 personer. Näst mest ökade folkmängden i Birkaland, med 3 540 personer. I förhållande till folkmängden var folkökningen störst i Nyland, 11,5 promille. I Birkaland var den relativa folkökningen näst störst, dvs. 7,1 promille. Kvantitativt sett var befolkningsförlusten störst i landskapet Södra Savolax, där minskningen var 930 personer. I Kajanaland minskade folkmängden med 700 personer, vilket var den näst största befolkningsförlusten. Relativt sett var befolkningsförlusten störst i landskapet Kajanaland, 8,7 promille, och näst störst i Södra Savolax, 6,1 promille.

I den totala nettoflyttningen, dvs. nettoomflyttningen mellan kommuner och nettoimmigrationen, hade Nyland (11 350 personer) och Birkaland (2 500 personer) det största inflyttningsöverskottet. Nyland och Birkaland hade också relativt sett det största inflyttningsöverskottet, 7,2 promille resp. 5,0 promille. Kvantitativt sett hade Kajanaland och Lappland det största inflyttningsunderskottet i den totala nettoflyttningen, 430 personer resp. 220 personer. Relativt sett hade landskapet Kajanaland det största inflyttningsunderskottet i den totala nettoflyttningen, 5,4 promille, och Mellersta Österbotten det näst största, 2,1 promille av befolkningen.

Antalet flyttningar från ett landskap till ett annat uppgick till 122 290 år 2013. I omflyttningen mellan landskap fick Nyland, Birkaland, Egentliga Finland, Norra Savolax och Åland ett inflyttningsöverskott. Inflyttningsöverskottet vid omflyttningar mellan landskap var kvantitativt sett störst i Nyland, 4 170 personer, och i Birkaland, 1 550 personer. I båda landskapen var också det relativa inflyttningsöverskottet störst, i Birkaland 3,1 promille och i Nyland 2,6 promille av befolkningen. Vid omflyttningen mellan landskap var inflyttningsunderskottet störst i Kajanaland och Lappland, både kvantitativt och relativt sett. Inflyttningsunderskottet i Lappland var 820 personer, dvs. 4,5 promille, och i Kajanaland 700 personer, dvs. 8,7 promille av befolkningen.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 09 1734 3367, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (304,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2013/12/vamuu_2013_12_2014-01-28_tie_001_sv.html