Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.10.2014

Den preliminära folkmängden i Finland 5 468 609 i slutet av september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 468 609 i slutet av september. Folkmängden i Finland ökade under januari-september 2014 med 17 340 personer, dvs. med 2 250 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 12 330 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 5 010 personer.

Folkökningen månadsvis 2012–2014*

 Folkökningen månadsvis 2012–2014*

Enligt den preliminära statistiken för januari-september flyttade 23 500 personer till Finland från utlandet, medan 11 170 personer flyttade från Finland till utlandet. Antalet invandringar var 1 100 färre och antalet utvandringar 300 fler än året innan. Av invandrarna var 6 340 och av utvandrarna 7 670 finska medborgare.

Under januari-september föddes 43 820 barn, dvs. 570 barn färre än under motsvarande period år 2013. Antalet döda var 38 820, dvs. 280 personer fler än året innan.

Enligt de preliminära uppgifterna uppgick antalet flyttningar mellan kommuner till 208 590 i slutet av september. Detta var 1 630 flyttningar färre än under januari-september året innan enligt 2014 års kommunindelning.

Enligt de preliminära uppgifterna efter landskap ökade folkmängden under januari-september i år i följande landskap: Nyland, Birkaland, Norra Österbotten, Egentliga Finland, Österbotten, Åland, Norra Savolax, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland och Egentliga Tavastland.

Folkmängden ökade under januari-september kvantitativt sett mest i Nyland, där befolkningen ökade med 14 660 personer. Näst mest ökade folkmängden i Birkaland, med 2 380 personer. I förhållande till folkmängden var folkökningen störst i Nyland, 9.2 promille. På Åland var den relativa folkökningen näst störst, 7.2 promille, och i Birkaland tredje störst, 4,7 promille. Kvantitativt sett var befolkningsförlusten störst i landskapet Lappland, där minskningen var 770 personer. I Södra Savolax minskade folkmängden med 670 personer, vilket var den näst största befolkningsförlusten. Relativt sett var befolkningsförlusten störst i Kajanaland, 7.2 promille, och näst störst i Södra Savolax, 4,4 promille.

I den totala nettoflyttningen, dvs. nettoomflyttningen mellan kommuner och nettoimmigrationen, hade Nyland, 9 560 personer, och Birkaland, 1 830 personer, det största inflyttningsöverskottet. Relativt sett var inflyttningsöverskottet störst på Nyland, 6,0 promille och i Åland, 5,9 promille.

Kvantitativt sett hade Lappland det största inflyttningsunderskottet i den totala nettoflyttningen, 610 personer, och Kajanaland det näst största, 410 personer. Relativt sett hade landskapet Kajanaland största inflyttningsunderskottet i den totala nettoflyttningen, 5,1 promille.

Antalet flyttningar från ett landskap till ett annat uppgick till 101 000 under januari-september. I omflyttningen mellan landskap fick Nyland, Birkaland, Norra Savolax, Egentliga Finland och Åland ett inflyttningsöverskott. Inflyttningsöverskottet vid omflyttningar mellan landskap var kvantitativt sett störst i Nyland, 3 860 personer, och i Birkaland, 1 230 personer. Relativt sett var inflyttningsöverskottet också störst i Nyland och Birkaland, båda 2,4 promille.

Vid omflyttningen mellan landskap var inflyttningsunderskottet kvantitativt sett störst i Lappland, dvs. 840 personer, och relativt sett störst i Kajanaland, 6,9 promille.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Irma Pitkänen 029 551 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (296,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 21.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/09/vamuu_2014_09_2014-10-21_tie_001_sv.html