Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 3.3.2014

Verokertymä kasvoi vuonna 2013

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 3,9 prosenttia vuonna 2013. Kertymä oli yhteensä 88,2 miljardia euroa. Veroaste oli 45,6 prosenttia. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen. Veroaste kasvoi 1,5 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Tiedot käyvät ilmi kansantalouden tilinpidon vuotta 2013 koskevista ennakkotiedoista.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut sektoreittain, 2012–2013* 1)

Sektori Vuosi Miljoonaa euroa Suhde BKT:hen, %
S13+S212 Julkisyhteisöt ja Euroopan unionin toimielimet 2012 84 839 44,1
2013 88 186 45,6
S1311 Valtionhallinto 2012 40 084 20,8
2013 41 629 21,5
S1313 Paikallishallinto 2012 19 359 10,1
2013 20 726 10,7
S1314 Sosiaaliturvarahastot 2012 25 211 13,1
2013 25 664 13,3
S212 Euroopan unionin toimielimet 2012 185 0,1
2013 167 0,1
1) Ennakkotieto

Erityisesti kotitalouksien tuloveron, arvonlisäveron ja yhteisöveron kertymät kasvoivat. Arvonlisäveroa kertyi 18,4 miljardia euroa, mikä on 4,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012. Kotitalouksien tuloveron määrä nousi 4,2 prosenttia ja oli yhteensä 25,8 miljardia euroa. Yhteisöveron kertymä kasvoi 13,8 prosenttia 4,7 miljardiin euroon. Lisäksi perintö- ja lahjaveron sekä tupakkaveron kertymä kasvoi selvästi aiemmasta. Alkoholi- sekä autoveron kertymä pieneni.

Verrattuna vuotta aiempaan, kasvu oli nopeaa yhteisöveron sekä perintö- ja lahjaveron kohdalla. Vuoden 2013 uusista veroista pankkiveroa kertyi 134 miljoonaa euroa. Yleisradiovero sisältyy kotitalouksien tuloveron ja yhteisöveron kertymään. Ennakkoarvion mukaan yleisradioveron kokonaiskertymä on noin 500 miljoonaa euroa, josta noin 480 miljoonaa euroa sisältyy kotitalouksien tuloveroon.

Valtion verokertymä oli 41,6 miljardia euroa ja kasvoi 3,9 prosenttia. Kuntien verokertymä oli 20,7 miljardia euroa ja kasvoi reippaasti, 7,1 prosenttia. Sosiaaliturvarahastojen pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymän kasvu hidastui 1,8 prosenttiin. Pakollisten sosiaaliturvamaksujen määrä oli 25,7 miljardia euroa. Verojen ja veronluonteisten maksujen osuus julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaistuloista oli noin 81 prosenttia vuonna 2013.

Nettoveroaste kasvoi 19,1 prosenttiin vuoden 2012 18,3 prosentista. Nettoveroaste lasketaan vähentämällä veroasteesta julkisyhteisöjen kotitalouksille ja yrityksille maksamien tukipalkkioiden sekä tulon- ja pääomansiirtojen osuus.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Hytönen 09 1734 3484, Kirsi Raitanen 09 1734 3464, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (257,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 3.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vermak/2013/vermak_2013_2014-03-03_tie_001_fi.html