Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.3.2014

Skatteutfallet ökade år 2013

Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 3,9 procent år 2013. Utfallet uppgick till totalt 88,2 miljarder euro. Skattekvoten var 45,6 procent. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Skattekvoten ökade med 1,5 procentenheter från året innan. Uppgifterna framgår av nationalräkenskapernas preliminära uppgifter för år 2013.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2012–2013* 1)

Sektor År Miljon euro Kvoten till BNP, %
S13+S212 Totalt 2012 84 839 44,1
2013 88 186 45,6
S1311 Staten 2012 40 084 20,8
2013 41 629 21,5
S1313 Lokaltförvaltning 2012 19 359 10,1
2013 20 726 10,7
S1314 Socialskyddfonder 2012 25 211 13,1
2013 25 664 13,3
S212 Europeiska unionen 2012 185 0,1
2013 167 0,1
1) Premilinär uppgift

Särskilt utfallen av hushållens inkomstskatt, mervärdesskatten och samfundsskatten ökade. Mervärdesskatten uppgick till 18,4 miljarder euro, dvs. 4,6 procent mer än år 2012. Hushållens inkomstskatt ökade med 4,2 procent och var totalt 25,8 miljarder euro. Utfallet av samfundsskatten ökade med 13,8 procent till 4,7 miljarder euro. Dessutom ökade utfallet av arvs- och gåvoskatten samt tobaksskatten från tidigare. Utfallet av alkohol- och bilskatten minskade.

Jämfört med föregående år, var ökningen snabb när det gäller samfundsskatten samt arvs- och gåvoskatten. Av de nya skatterna för år 2013 uppgick bankskatten till 134 miljoner euro. Rundradioskatten ingår i utfallet av hushållens inkomstskatt och samfundsskatten. Enligt den preliminära beräkningen är det totala utfallet av rundradioskatten ungefär 500 miljoner euro, av vilket ungefär 480 miljoner euro ingår i hushållens inkomstskatt.

Statens skatteutfall uppgick till 41,6 miljarder euro och ökade med 3,9 procent. Kommunernas skatteutfall uppgick till 20,7 miljarder euro och ökade med rentav 7,1 procent. Ökningen av socialskyddsfondernas utfall av obligatoriska socialskyddsavgifter avtog till 1,8 procent. De obligatoriska socialskyddsavgifterna steg till 25,7 miljarder euro. Andelen skatter och avgifter av skattenatur av den offentliga sektorns konsoliderade totala inkomster var omkring 81 procent år 2013.

Nettoskattekvoten ökade till 19,1 procent från 18,3 procent år 2012. Nettoskattekvoten beräknas genom att från skattekvoten avdra den andel som motsvarar subventioner samt inkomst- och kapitaltransfereringar som den offentliga sektorn betalar till hushåll och företag.


Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 09 1734 3484, Kirsi Raitanen 09 1734 3464, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (254,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 3.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2013/vermak_2013_2014-03-03_tie_001_sv.html