Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.3.2016

Skatteutfallet ökade med 2,4 procent år 2015

Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 2,4 procent år 2015. Utfallet uppgick till totalt 92,1 miljarder euro. Skattekvoten ökade med 0,6 procentenheter från året innan till 44,5 procent. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Uppgifterna framgår av de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna för år 2015.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2014 - 2015*

  Miljon euro Kvoten till BNP, %
Sektor År    
S13+S212 Totalt 2014 90 021 43,9
2015 92 144 44,5
S1311 Staten 2014 42 680 20,8
2015 43 419 21,0
S1313 Lokaltförvaltning 2014 21 174 10,3
2015 21 864 10,6
S1314 Socialskyddfonder 2014 25 996 12,7
2015 26 695 12,9
S212 Europeiska unionen 2014 171 0,1
2015 166 0,1
*Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Peltonen 029 551 3464, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (234,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2015/vermak_2015_2016-03-16_tie_001_sv.html