Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.7.2016

Verokertymä kasvoi 2,2 prosenttia vuonna 2015

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 2,2 prosenttia vuonna 2015. Kertymä oli yhteensä 92 miljardia euroa. Veroaste kasvoi edellisvuodesta 0,2 prosenttiyksikköä 44,0 prosenttiin. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen. Maaliskuussa julkaistuihin ennakkotietoihin verrattuna vuoden 2015 veroaste pieneni 0,5 prosenttiyksikköä lähinnä bruttokansantuotteen tarkentumisen vuoksi. Tiedot verokertymästä eivät muuttuneet merkittävästi aiemmin julkistetuista. Tiedot käyvät ilmi kansantalouden tilinpidon vuotta 2015 koskevista tarkistetuista ennakkotiedoista.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut sektoreittain, 2014 - 2015*

  2014 2015*
S13+S212 Julkisyhteisöt ja Euroopan unionin toimielimet Miljoonaa euroa 90 027 92 000
Suhde BKT:hen, % 43,8 44,0
S1311 Valtionhallinto Miljoonaa euroa 42 686 43 346
Suhde BKT:hen, % 20,8 20,7
S1313 Paikallishallinto Miljoonaa euroa 21 174 21 864
Suhde BKT:hen, % 10,3 10,5
S1314 Sosiaaliturvarahastot Miljoonaa euroa 25 996 26 624
Suhde BKT:hen, % 12,7 12,7
S212 Euroopan unionin toimielimet Miljoonaa euroa 171 166
Suhde BKT:hen, % 0,1 0,1

*Ennakkotieto

Erityisesti yhteisöjen tuloveron kertymä kasvoi. Yhteisöjen maksaman tuloveron määrä nousi 15,2 prosenttia ja oli 4,4 miljardia euroa. Lisäksi muun muassa kotitalouksien tuloveron, työnantajan sekä vakuutettujen työeläkemaksujen, perintö- ja lahjaveron sekä energiaverojen kertymät kasvoivat vuonna 2015. Alkoholijuomaveron kertymä puolestaan supistui 1,8 prosenttia 1,4 miljardiin euroon. Myös muun muassa korkotulojen lähdeveron, auto- ja moottoripyöräveron sekä jäteveron kertymät pienenivät. Rahoitusvakausviraston vuonna 2015 luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä keräämää vakausmaksua kirjattiin kansantalouden tilinpidossa verotuloksi kaksi miljoonaa euroa. Verotuloksi ei kirjattu sitä osaa vakausmaksusta, joka katettiin aiempina vuosina kerätyllä pankkiverolla.

Valtion verokertymä oli vuonna 2015 yhteensä 43,3 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta kertyi 1,5 prosenttia. Paikallishallinnon verokertymä oli 21,9 miljardia euroa ja se kasvoi 3,3 prosenttia vuotta aiemmasta. Sosiaaliturvarahastojen pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 2,4 prosenttia ja yhteensä niitä kerättiin 26,6 miljardia euroa. Verojen ja veronluonteisten maksujen osuus julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaistuloista oli 80,1 prosenttia vuonna 2015.

Vuonna 2015 nettoveroaste supistui 17,6 prosenttiin edellisvuoden 17,9 prosentista. Nettoveroaste lasketaan vähentämällä veroasteesta julkisyhteisöjen kotitalouksille ja yrityksille maksamien tukipalkkioiden sekä tulon- ja pääomansiirtojen osuus.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Peltonen 029 551 3464, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (252,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 14.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vermak/2015/vermak_2015_2016-07-14_tie_001_fi.html