Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.7.2016

Skatteutfallet ökade med 2,2 procent år 2015

Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 2,2 procent år 2015. Utfallet uppgick till totalt 92 miljarder euro. Skattekvoten ökade med 0,2 procentenheter från året innan till 44,0 procent. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Jämfört med de preliminära uppgifterna som publicerades i mars minskade skattekvoten år 2015 med 0,5 procentenheter främst på grund av att bruttonationalprodukten reviderades. Uppgifterna om skatteutfallet förändrades inte betydligt från de tidigare publicerade siffrorna. Uppgifterna framgår av nationalräkenskapernas reviderade preliminära uppgifter för år 2015.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2014 - 2015*

  2014 2015*
S13+S212 Totalt Miljon euro 90 027 92 000
Kvoten till BNP, % 43,8 44,0
S1311 Staten Miljon euro 42 686 43 346
Kvoten till BNP, % 20,8 20,7
S1313 Lokaltförvaltning Miljon euro 21 174 21 864
Kvoten till BNP, % 10,3 10,5
S1314 Socialskyddfonder Miljon euro 25 996 26 624
Kvoten till BNP, % 12,7 12,7
S212 Europeiska unionen Miljon euro 171 166
Kvoten till BNP, % 0,1 0,1

*Preliminär uppgift


Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Peltonen 029 551 3464, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (235,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2015/vermak_2015_2016-07-14_tie_001_sv.html