Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.7.2017

Verokertymä kasvoi 3,3 prosenttia vuonna 2016

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 3,3 prosenttia vuonna 2016. Kertymä oli yhteensä 95,2 miljardia euroa. Veroaste kasvoi edellisvuodesta 0,2 prosenttiyksikköä 44,1 prosenttiin. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen. Maaliskuussa julkaistuihin ennakkotietoihin verrattuna vuoden 2016 veroaste pieneni 0,2 prosenttiyksikköä lähinnä bruttokansantuotteen tarkentumisen vuoksi. Tiedot käyvät ilmi kansantalouden tilinpidon vuotta 2016 koskevista tarkistetuista ennakkotiedoista.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut sektoreittain, 2015 - 2016*

  2015 2016
S13+S212 Julkisyhteisöt ja Euroopan unionin toimielimet Miljoonaa euroa 92 074 95 154
Suhde BKT:hen, % 43,9 44,1
S1311 Valtionhallinto Miljoonaa euroa 43 344 45 314
Suhde BKT:hen, % 20,7 21,0
S1313 Paikallishallinto Miljoonaa euroa 21 864 21 951
Suhde BKT:hen, % 10,4 10,2
S1314 Sosiaaliturvarahastot Miljoonaa euroa 26 624 27 613
Suhde BKT:hen, % 12,7 12,8
S212 Euroopan unionin toimielimet Miljoonaa euroa 242 276
Suhde BKT:hen, % 0,1 0,1
* Ennakkotieto

Vuonna 2016 kasvoivat erityisesti työnantajan ja vakuutettujen muut sosiaaliturvamaksut kuin työeläkemaksut. Kasvuun vaikuttivat erityisesti vuonna 2016 toteutetut työttömyysvakuutusmaksujen korotukset. Työnantajan muiden sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 14,2 prosenttia ja oli 3,8 miljardia euroa. Vakuutettujen muiden sosiaaliturvamaksujen kertymä puolestaan kasvoi 17,7 prosenttia ja oli 2,9 miljardia euroa. Arvonlisäveron tuotto kasvoi 3,8 prosenttia ja oli 19,7 miljardia euroa. Yhteisöjen maksama tulovero nousi 5,5 prosenttia ja oli 4,8 miljardia euroa. Vertailussa on huomioitu, että yhteisöjen kirkollisvero poistui vuonna 2016 ja sisältyy siitä lähtien yhteisöjen tuloveron kertymään. Kotitalouksien maksama tulovero nousi 1,2 prosenttia ja oli 28,0 miljardia euroa. Energiaverojen tuotto kasvoi 8,7 prosenttia ja oli 4,4 miljardia euroa. Lisäksi muun muassa ajoneuvoveron, tupakkaveron, työnantajan sekä vakuutettujen työeläkemaksujen, auto- ja moottoripyöräveron sekä varainsiirtoveron kertymät kasvoivat vuonna 2016. Vain muutaman veron tuotto pieneni. Esimerkiksi perintö- ja lahjaveron kertymä supistui 17,3 prosenttia 522 miljoonaan euroon.

Luottolaitoksilta kerättyä EU-vakausmaksua kirjattiin Euroopan unionin toimielimien verotuloksi 112 miljoonaa euroa. Nyt myös vuoden 2015 EU-vakausmaksu on kirjattu Euroopan unionin toimielimien verotuloksi, kun se aiemmin oli kirjattuna valtionhallinnon verotuloksi. Muutos johtuu päivittyneestä kansainvälisestä ohjeistuksesta.

Valtion verokertymä oli vuonna 2016 yhteensä 45,3 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta kertyi 4,5 prosenttia. Kuntien verokertymä oli 22 miljardia euroa ja se kasvoi 0,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Sosiaaliturvarahastojen pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 3,7 prosenttia ja yhteensä niitä kerättiin 27,6 miljardia euroa. Verojen ja veronluonteisten maksujen osuus julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaistuloista oli 81,7 prosenttia vuonna 2016.

Vuonna 2016 nettoveroaste kasvoi 18,3 prosenttiin edellisvuoden 17,6 prosentista. Nettoveroaste lasketaan vähentämällä veroasteesta julkisyhteisöjen kotitalouksille ja yrityksille maksamien tukipalkkioiden sekä tulon- ja pääomansiirtojen osuus.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Atte Virtanen 029 551 3685, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (249,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 13.7.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vermak/2016/vermak_2016_2017-07-13_tie_001_fi.html