Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.7.2017

Skatteutfallet ökade med 3,3 procent år 2016

Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 3,3 procent år 2016. Utfallet uppgick till totalt 95,2 miljarder euro. Skattekvoten ökade med 0,2 procentenheter från året innan till 44,1 procent. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Jämfört med de preliminära uppgifterna som publicerades i mars minskade skattekvoten år 2016 med 0,2 procentenheter främst på grund av att bruttonationalprodukten reviderades. Uppgifterna framgår av nationalräkenskapernas reviderade preliminära uppgifter för år 2016.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2015 - 2016*

  2015 2016
S13+S212 Totalt Miljon euro 92 074 95 154
Kvoten till BNP, % 43,9 44,1
S1311 Staten Miljon euro 43 344 45 314
Kvoten till BNP, % 20,7 21,0
S1313 Lokaltförvaltning Miljon euro 21 864 21 951
Kvoten till BNP, % 10,4 10,2
S1314 Socialskyddfonder Miljon euro 26 624 27 613
Kvoten till BNP, % 12,7 12,8
S212 Europeiska unionen Miljon euro 242 276
Kvoten till BNP, % 0,1 0,1
* Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Atte Virtanen 029 551 3685, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2016/vermak_2016_2017-07-13_tie_001_sv.html