Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.3.2019

Verokertymä kasvoi 2,2 prosenttia vuonna 2018

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 2,2 prosenttia vuonna 2018. Kertymä oli yhteensä 99,1 miljardia euroa. Veroaste laski edellisvuodesta 0,9 prosenttiyksikköä 42,4 prosenttiin. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen. Tiedot käyvät ilmi kansantalouden tilinpidon vuotta 2018 koskevista ennakkotiedoista.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut sektoreittain, 2017–2018 1)

  2017 2018 1)
S13+S212 Julkisyhteisöt ja Euroopan unionin toimielimet Miljoonaa euroa 96 949 99 074
Suhde BKT:hen, % 43,3 42,4
S1311 Valtionhallinto Miljoonaa euroa 46 882 48 672
Suhde BKT:hen, % 20,9 20,8
S1313 Paikallishallinto Miljoonaa euroa 22 781 22 478
Suhde BKT:hen, % 10,2 9,6
S1314 Sosiaaliturvarahastot Miljoonaa euroa 26 989 27 694
Suhde BKT:hen, % 12,1 11,9
S212 Euroopan unionin toimielimet Miljoonaa euroa 297 230
Suhde BKT:hen, % 0,1 0,1
1) Ennakkotieto

Veroasteen lisäksi voidaan tarkastella nettoveroastetta, joka lasketaan vähentämällä julkisyhteisöjen saamista veroista niiden maksamat tulonsiirrot. Vuonna 2018 nettoveroaste oli 18,1 prosenttia bruttokansantuotteesta, jossa laskua edelliseen vuoteen oli 0,1 prosenttiyksikköä.

Arvonlisäveron tuotto kasvoi edellisvuodesta 4,6 prosenttia ja oli 21,3 miljardia euroa. Pääsääntöisesti myös muiden tavaroista ja palveluista maksettujen verojen kertymät kasvoivat edellisvuodesta. Kasvuprosentit olivat suurimmat tupakkaverossa, alkoholijuomaverossa ja rahapelitoiminnan voittovaroissa. Tupakkaveron kertymä kasvoi 15,9 prosenttia ja oli 1,1 miljardia euroa. Alkoholijuomaveron kertymä kasvoi 10,1 prosenttia ja oli 1,5 miljardia euroa. Rahapelitoiminnan voittovarat kasvoivat 8,6 prosenttia ja olivat 1,1 miljardia euroa. Energiaverot kasvoivat 1,9 prosenttia ja vuoden kertymä oli 4,4 miljardia euroa.

Kotitalouksien maksama tulovero kasvoi 1,1 prosenttia edellisvuodesta ja kertymä oli 28,5 miljardia euroa. Omaisuusverojen kertymä laski 3,2 prosenttia edellisvuodesta. Perintö- ja lahjaveron kertymä vuonna 2018 oli 692 miljoonaa euroa eli 23,9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017, jolloin verotuloja oli poikkeuksellisen paljon. Varainsiirtoveron kertymä oli 844 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta muodostui 8,8 prosenttia.

Luottolaitoksilta kerättyä EU-vakausmaksua kirjattiin Euroopan unionin toimielimien verotuloksi 55 miljoonaa euroa.

Valtion verokertymä oli vuonna 2018 yhteensä 48,7 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta kertyi 3,8 prosenttia. Kuntien verokertymä oli 22,5 miljardia euroa ja se pieneni 1,3 prosenttia vuotta aiemmasta. Sosiaaliturvarahastojen pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 2,6 prosenttia ja yhteensä niitä kerättiin 27,7 miljardia euroa. Verojen ja veronluonteisten maksujen osuus julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaistuloista oli 80,6 prosenttia vuonna 2018.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Katariina Pentti 029 551 3003, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (255,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Verot ja veronluonteiset maksut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1131. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vermak/2018/vermak_2018_2019-03-15_tie_001_fi.html