Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.3.2019

Skatteutfallet ökade med 2,2 procent år 2018

Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 2,2 procent år 2018. Utfallet uppgick till totalt 99,1 miljarder euro. Skattekvoten minskade med 0,9 procentenheter från året innan till 42,4 procent. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Uppgifterna framgår av nationalräkenskapernas preliminära uppgifter för år 2018.

Skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter efter sektor, 2017–2018 1)

  2017 2018 1)
S13+S212 Totalt Miljon euro 96 949 99 074
Kvoten till BNP, % 43,3 42,4
S1311 Staten Miljon euro 46 882 48 672
Kvoten till BNP, % 20,9 20,8
S1313 Lokaltförvaltning Miljon euro 22 781 22 478
Kvoten till BNP, % 10,2 9,6
S1314 Socialskyddfonder Miljon euro 26 989 27 694
Kvoten till BNP, % 12,1 11,9
S212 Europeiska unionen Miljon euro 297 230
Kvoten till BNP, % 0,1 0,1
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katariina Pentti 029 551 3003, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (239,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2018/vermak_2018_2019-03-15_tie_001_sv.html